Heraldikai lexikon/Turul (folyóirat)

A Turul folyóirat az 1883-ban alakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye volt. 1902 és 1924 között Áldásy Antal szerkesztette. 1943-ig negyedévente megjelenve szolgálta a heraldika, a diplomatika (oklevéltan), a szfragisztika (pecséttan) és a genealógia (családfakutatás) művelőinek, szerelmeseinek az érdeklődését. 1951-ben a szerkesztőséget az Országos Levéltárba helyezték át, de nem részesítették anyagi támogatásban, ezért noha nem tiltották be, de anyagi források híján megszűnt.

Az 1951–1992-es összevont kötet

szerkesztés

Több évtizedes szünet után 1992-ben jelent meg újra egy „1951–1992-es összevont kötet” formájában. Turul. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat, Magyar Országos Levéltár, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. ISSN 1216-7258.

Borovszky Samu: Név- és tárgymutató a Turul 1883-1892. évfolyamához. Budapest, 1893.

Fekete Nagy Antal: Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936. évfolyamaihoz. Budapest, 1937

Külső hivatkozások

szerkesztés

http://epa.oszk.hu/00600/00617/00002/tsz98_3_4_nyulaszine_turul.htm

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Magyar+Heraldikai+%C3%A9s+Geneol%C3%B3giai+T%C3%A1rsas%C3%A1g%22