https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Mesk%C3%B3_c%C3%ADmer

Balogh címer, 1694
Gróf Andrássy Manó halotti címere a budapesti Mátyás-templom altemplomában


Névváltozatok:

vadember kezében bunkót tart (Kempelen I. 108.), meztelen férfialak (Hegedűs-Papp 474.), Vadember Bárczay 124. (homo silvestris, sauvage, Wildermann), erdei ember (MCK, Balogh 1694 címszó)

Piniferum caput Fauni: Fenyö́ koſzorós vad ember (Pápai/Bod 97.)


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Mur%C3%A1nyi_c%C3%ADmer

www.etd.ceu.hu/2017/somogyvari_virag.pdf -- 86-87.

A Jagelló-korban a pozsonyi várban farsangkor jelmezes lovagi tornát rendeztek, amelyen két bajvívó ördög- és vademberjelmezben csapott össze, majd II. Lajos is részt vett egy viadalon. (Brandenburgi György levele Kázmér brandenburg-ansbachi őrgrófhoz, 1518–1519 körül?. Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik… Hrsg. Philipp Ernst Spiess. Bayreuth, Zeitungsdruckerey, 1791, 64–65.). Egy másik adat szerint II. Lajos farsangkor ördögjelmezben jelent meg (Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról. 1484–1543. Kiad. Wenzel Gusztáv. Pest, Eggenberger et al., 1857. [Magyar Történelmi Emlékek, Második osztály, Írók, I.] 101.). Hasonló farsangi jelmezek (elefánt toronnyal, madár, vadember, ördög) találhatók például az 1449–1539 között megrendezett nürnbergi Schembartlaufon („álarcos felvonulás”), amelyről számos illusztrált kézirat maradt fenn.