https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Felvinczi_c%C3%ADmer


Névváltozatok: vadkan fő (Fényes Elek: Magyarország statistikája. Pest, II. 1843. 21.[1]), Vadkan (aper, sanglier, Eber). Állva, törtetve, ágaskodva, növekvően stb. és mindig agyarakkal ábrázolják. Vadkanfej egyedül is lehet czímerkép. Törtető vadkan van a Csicseriek vágott czímer mezejében alul (374. ábra). Bárczay 138.), adfremo: reá-agyarkodom (Pápai/Bod 17.), aper: vad-diſznó, erdei (uo. 53.), cœnare aprum, olus, pulmenta: vad-diſznó húst, parérj, vagy pépet enni vatsorán (uo. 121.), exilis aper: öſztövér vad-kan (uo. 250.), hybris: vad kantól, és ſzelíd emétö́l <emsétől> fajzott süldö́, diſznó, malatz (uo. 308.), majalis: ártány (uo. 381.), porca: eme diſznó, kotza, gö́nye, porcellus: malatz (uo. 477.), porcus: diſznó (uo. 478.), scrofa: eme diſznó, mag diſznó (uo. 554.), setiger: sertés marha <a serte a TESz. szerint vitatott eredtű szó; a serte ~ setiger alapszava esetleg nosztratikus szó is lehet> (uo. 564.), sus: diſznó, sus novella: verö́ malatz, sǘldö́ (uo. 602.), verres: ártány, kan diſznó (uo. 642.)


Rövidítések: