https://books.google.sk/books?id=EhUVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22J%C3%A1nos+B%C3%A1rdosy%22&hl=hu&sa=X&ei=rVuYVOb8JYbraM3ygZgG&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1308.html


Zászlóleírás

szerkesztés

A vexillológiai leírást és a zászlótan általános elveit is a heraldikai elvekből vezették le, de ez rendelkezik ettől (némileg) független sajátos szempontokkal is, mivel a zászlók jóval ősibb jelképek, mint a címerek. Ezért helytelen eljárás a zászlószerkesztésre és -leírásra a heraldika szó szerinti elveinek az alkalmazása, teljeskörű átvétele. A vexillológiában például előfordulhatnak különféle színárnyalatok ugyanazon a zászlón is (ellentétben a heraldikus címerrel). Lehetséges a természetes és a térbeli ábrázolásmód is, valamint az oldalak sem cserélődnek fel. A leírás során megkülönböztetjük az oldalak arányát, a zászló jobb (rúdoldal) és bal felét, oldalát. Ugyanakkor itt is használjuk a heraldikából ismert fogalmakat (oldal, mező, különféle címer-/zászlóábrák, színek stb.). A vexillológiában azonban nincsenek borítások, mázak (fémek, színek és prémek), sem prémek, egységesen csak színek vannak. Egyes zászlófajták (standard) széleit arany díszrojtok díszíthetik, melyek valódi arany (esetleg ezüst) vagy aranyszerű fonalakból készülnek, és ilyen esetben indokolt az arany (illetve ezüst) kifejezés használata is.

A zászlóleírást tehát a zászló oldalainak az arányával kezdjük, leírjuk az alakját, ha az nem a megszokott mértani alakzat (vannak-e farkai, nyúlványai vagy sem), majd folytatjuk a zászlómező tagolásával, azok színeivel, a bennük esetlegesen meglevő zászóábrákkal, képekkel, a zászlómező szélének esetleges díszítésével, a zászlórúddal, ha az színezett, majd a zászlócsúccsal, -dísszel, és a zászlószalagokkal.

A magyar vexillológia története

szerkesztés

Képes krónika, Werbőczy István, Kenessey Albert

Cs. Kottra Györgyi: MAGYAR ZÁSZLÓK. A honfoglalástól napjainkig. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011 [1]

Zubánics László: TÖRTÉNELMI SEGÉDTUDOMÁNYOK. MÓDSZERTANI JAVASLATOK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Ungvár, 2013. [2] - elm.

Külső hivatkozások

szerkesztés

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vexillol%C3%B3gia#A_vexillol.C3.B3gia_m.C3.B3dszertana