Ritkább virágok szerepelnek a modern címerművészetben.

Körbe írt hatlevelű virág Jézus feje fölött, mint a végtelenség szimbóluma. A johanniták tapolyhanusfalvi templomából, 1280 körül.


Névváltozatok:

aceſis: vizi sárga virág (Pápai/Bod 12.), virágfészek <magház> (Kövér Béla ArchÉrt. 1905. 150.[1])


Rövidítések:

Tulipán (tulipa, tulipe, Tulpe). Különös, hogy ez a virág a mely a magyar ornamentikában oly kedvelt, hazai czímereinkben nem igen látható. Azon két körülmény miatt, hogy a magyar ornamentikának kedvelt motivuma és hogy eddigelé alig van magyar czímer, a melynek czímerképe tulipán volna, az új czímerek tervezőinek figyelmébe nagyon ajánlható. Napraforgó (flos ad solem versa, tournesol, Sonnenblume) mint mellékes czímerkép fordul elő leginkább.


A virágkoszorú (sertum, couronne de fleur, Kranz), és a rutakoszorú (corolla rutacea, crancelin, Rautenkranz). Az utóbbi stilizált virágokból áll, s nevének a rutához (rhombus) semmi köze. (Bárczay 162.)


Stilizált négyszirmú virágként néha a pajzson vagy a trófeák között megjelenik a sulyom is, mely harci eszközként egy négyágú vastüske, nevét a hasonló formájú vízinövényről kapta ([murex], murices: három-ſzegǘ vas-ſulymok, muricatim (Col[umella]): vas-ſulyom módra, muricatus (Plin[ius]): vas-ſulyom formájú [Pápai/Bod 403.]). A középkortól gyalogság és lovasság ellen alkalmazták, beszórva vele a várható felvonulás útját. Mivel a tüske egyik ága mindig égnek állt a belelépő ló vagy ember megsérült, lesántult. (KALMÁR 1971. 326-327.) Még az I. világháborúban és a Magyar Tanácsköztársaság időszakában (1919) is használták táborvédelemre. (Pandula Attila közlése.)187.

A körbe írt hatlevelű virágforma (amely a népművészetből is ismert), a végtelenség jelképeként megjelenik Jézus feje fölött a Johanniták által 1280-ban épített tapolyhanusfalvi templom falán is.


https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Gy%C5%91ri_c%C3%ADmer

gyöngyvirág http://images.vector-images.com/img/106/shates_selo_coa.gif

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Neumann_c%C3%ADmer

http://images.vector-images.com/r/lithuania/700