Heraldikai lexikon/Wenzel Gusztáv

Wenzel Gusztáv jogász, történész, egyetemi tanár Jogi tanulmányait a bécsi és a pesti egyetemen végezte. 1836-ban jogi doktor lett. A pesti tudományegyetemen a bölcsészeti, majd 1838-ban a jogi karon nyert alkalmazást helyettes tanári minőségben. A szabadságharc után ismét a pesti egyetemre került, s 1850-ben a magánjog és bányajog rendes tanárává nevezték ki. 1861-től 1889-ig a magyar magánjogot tanította.

Wenzel Gusztáv jogász, történész.png

Wenzel Gusztáv,.jpg


dr. Wenzel Gusztáv

"1840-ben lett jogtanár az akkor még fennállott Theresianumban Bécsben, hol mint a magyar fiatalság procuratora 1849-ig működött. Azóta a pesti m. kir. egyetemnél jogtanár, tanitványai tiszteletének és szeretetének tárgya. Jelenleg a magyar magánjog, jogtörténet és bányajog rendes tanára. Előadásait az elmélet és gyakorlatra való párhuzamos tekintet teszi érdekessé, tanulságossá, ehhez járul történelmi ismereteinek gazdag tárháza, valamint a számtalan utazás, különféle életviszonyok, bel- és külföldi tudósokkal való folytonos érintkezés által szerzett átalános ismeret, tapasztalat és életphilosophia. Mindezek, valamint jogtörténeti terjedt ismeretei eredményezik, hogy a magyar fiatalság tőle a magyar jogot nem elszigetelten, hanem más jogrendszerekkel összehasonlítva és jogtörténetiig kifejtve tanú hatja meg, mely oldalra, - bár mint tiszteljük Kelemen, Frank stb. más irányú érdemeit mind ez ideig igen kevés figyelem volt fordítva. " (Forrás:Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 15. sz.)


Elvállalta József nádor fiának, Sándor királyi hercegnek a tanítását, azonban a herceg még ugyanabban az évben meghalt. Wenzel Gusztáv ezután a pesti tudományegyetemen a bölcsészeti, majd 1838-ban a jogi karnál nyert helyettes tanári minőségben alkalmazást. A következő évben Bécsben a Theresianumban a magyar ifjak magyar jogi tanára és prokurátora lett. Innen a szabadságharc után a pesti egyetemre került és 1850-ben a magánjog és bányajog rendes tanárává nevezték ki. 1861-ben a magyar magánjog tanítását fogadta el s tanította 1889-ig. A Magyar Tudományos Akadémia 1846. szeptember 18-án levelező tagjává választotta, akkor, midőn még alig írt egyebet, mint 1843-ban magyarázó szöveget a Geiger Nepomuk János magyar történelmi tárgyú képeihez, mely Bécsben magyar és német nyelven jelent meg; de aki felkutatta a legelrejtettebb forrásmunkákat, levéltárakat s búvárkodott, folyamatosan kereste az összeköttetést a külföld legjelesebb tudósaival.(Forrás: Wikipédia)