Heraldikai lexikon/Wertner Mór

Wertener Mór (Ispáca [Spácza], 1849. július 26.-Párkány, 1921. június 8.), genealógus. Bécsben orvosi oklevelet szerzett, majd Csicsón és Szencen folytatott orvosi gyakorlatot. Érdeklődése hamar a történettudomány felé fordult. Kezdetben orvostörténeti kérdésekkel foglalkozott. 1874-1884 több cikket közölt a tárgyban. Ezt követően a genealógia keltette fel az érdeklődését. Az 1884-ben indult Turul második évfolyamában már egy terjedelmes elméleti tanulmánya jelent meg (Genealógia és történelem) és ugyanezen évben több kiesebb cikkét is közölte az Adler. 1894-ben Muzslára került járásorvosnak, majd onnan Párkányra ahol szoros barátságba került Pór Antallal, aki érdeklődéssel foglalkozott kedvelt történeti korszaka genealógiai kérdéseinek tisztázásával.

A Turulban közölt tanulmányai nagy része az Árpád-ház genealógiájával foglalkozik, majd 1892-ben az Árpádok családi történetét külön hatalmas műben dolgozta fel. Ezzel egy időben végezte kutatásait a magyar nemzetségek történetével kapcsolatban is, melyet két kötetben 1891-92-ben tett közzé. Az 1890-es évektől fogva archontológiai kérdésekkel is foglalkozott. Számos tanulmányában tisztázta az Árpád-kori nádorok, udvari és megyei tisztviselők, vajdák és bánok sorozatát és genealógiáját.

IrodalomSzerkesztés

H. J.: Wertner Mór 1849-1921. Turul, 1918-21. 42-43.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wertner_M%C3%B3r