Heraldikai lexikon/Wurschbauer Károly

Wurschbauer Károly, osztrák érmész, Magyarországon is működött. id. Carl Wurschbauer (1774-1841) osztrák éremvéső készítette gyulafehérvári zeneiskola jutalomérmét (1836). 1794-től vésnök Gyulafehérváron, ahol erdélyi vonatkozású veretek, naptárérmek, Szent György tallérok kerülnek ki a keze alól. Az iparművészet könyve megemlíti a következő kiegészítéssel: „…úgy látszik hivatásos medailleur volt, az empire-művészet, merev classicista modorában készült kilencz emlékérmét ismerem.” / In: Az iparművészet könyve I., szerk.: Ráth György, Bp., 1902. 298-299. o./

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=713

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-NagyLajosImre-2005.pdf 37.