Az XY az NN (nomen nescio - nem tudom a nevet) rövidítéshez hasonlóan akkor használatos, ha valakit (vagy valakiket) nem akarunk megnevezni a nevével, nem tudjuk a nevét vagy valakit nem akarunk konkrétan, hanem csak általánosságban megnevezni. Ekkor a latin ABC két utolsó előtti betűjét is használhatjuk.

A genetika megjelenésével külön értelmet is nyert, mert a nők egy X, a férfiak egy Y ivari kromoszómával rendelkezik, és a gyermek az apa és az anya génjeinek a fele-fele részét örökli, a szülők ivari kromoszómájától.

Az X-betű megfelel a római 10-es (decimus, decennalis, denarius) számnak, ezért régen különféle latin rövidítésekben is használták.

XBER - December, X ER. - decimæ erogator (dézsmafizető), X. F. - Denarium Faciendum (rénárt verni), X. P. - Decem Pondera (tíz font), X. VIR. - Decemvir[i] (10 tekintélyes patrícius consuli testülete), X. XL. - 40 dénár, XX. - Vicennalia (20 éves évforduló; a rómaiak 10 évente ünnepelték meg a császár trónralépését), XXX. - Tricennalia (30 éves évforduló), stb.

Az Y a régi római rövidítésekben a CON betűknek felelt meg: YSTAN - CONTSTAN[tinus]. (Pápai/Bod 701.)