Zeidler Sándor (Budapest, 1946. IV. 27.- ), iparművész, műgyűjtő, hagyományőrző, érmek, fegyverek, kitüntetések szakértője, tervezője.

Az ország harmadik legnagyobb kitüntetéskollekciójának tulajdonosa, a falerisztikában alapos jártasságú magángyűjtő, nemzetközi megbecsülésű ismerője. Tizenkét esztendős korában, egy első világháborús családi sapkajelvény és érdemjel kézbevételekor kezdett érdeklődni a kitüntetések, a rendjelek és a velük foglalkozó tudomány, a falerisztika iránt. Az azóta eltelt évtizedekben írt jó néhány szakcikket, könyvet a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről, itthon és külföldön rendezett kiállításokat, tervezett az állami főhatóságoktól, társadalmi szervezetektől jelenleg is adományozható kitüntetéseket, jelvényeket.[1]

A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a „HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM I. osztályú okozatával” tüntette ki a honvédelmi miniszter.[2]

Zeidler Sándor kora ifjúsága óta foglalkozik a magyar fegyveres szervezetek ékítménytörténetével. Magyar nyelvterületen e témakörnek kétség kívül Ő a legavatottabb, nemzetközileg is elismert szaktekintélye. Az archentológia, fallerisztika, heraldika, insigniológia, vexillológia, numizmatika, ikonográfia történelmi segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre, illetve fegyveres testületekre alkalmazott változatát műveli, munkásságában az általa gondozott szakterület szakértője.

A kitüntetések, ékítmények témakörében készített publikációi a témakör meghatározó irodalmához tartoznak. A fegyveres szervezeteket működtető tárcák vezetése, a magyar történelmi témájú filmek készítői kikérték tanácsait, igényt tartottak a segítségére. Tudományos társaságunknak [SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG] 1991 óta tagja, jelenleg — az elnökség tagjaiként — alelnöke.

A kitüntetett élénk tudományos közéleti tevékenységet folytat, melynek részeként tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak, a Numizmatikai Társaságnak, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének és az EurópaiHagyományőrző Egyesületek Szövetségének. Zeidler Sándor kutató, gyűjtő és népszerűsítő tevékenységét csaknem fél évszázad óta végzi. A Művészeti Alap, jelenleg MAOE tagjaként számos színházi produkció szakértőjeként, tervezőjeként vett részt a hazai kulturális életben.

A jelenleg is rendszerben lévő díszfegyverek, kitüntetések, jelvények és egyenruhák tervezőjeként alkotott maradandót. A magyar fegyveres testületek egyenruházata és ékítményei, illetve a kitüntetések történetének témakörében számos hazai és külföldi kiállítást rendezett, amelyek nemzetközi elismerést is arattak. Zeidler Sándort a magyar nemzeti kultúra általa művelt szakterületének gondozása érdekében megvalósított alkotómunkájáért több ízben részesítették elismerésben.

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság munkássága elismeréseként:

Rendvédelem-történetért Érdemérem - 1998,
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt (önzetlen támogató és kiváló művelő fokozatok) - 2000-2001,
Rendvédelem-történetért Érdemrend a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának - 2003, : a Rendvédelem-történet Magistere kitüntető cím - 2007 és
Rendvédelem-történetért Díj - 2009, kitüntetésekben részesítette.

A nemzeti rendvédelem-történetünkért elismerések mellett társadalmi szervezetek elismeréseként:

Széchenyi Emlékérem III. fokozata – 1992 (Magyar Éremgyűjtők Szövetsége),
Díszérem – 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége),
Érdemkereszt – 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége),
Érdemkereszt – 1994 (Tartalékos Katonák Egyesülete),
Ezüst Díszjelvény - 1997 (Bund der Deutsche Ordenssammler),
Csendőr Emlékérem – 1999 (Magyar Királyi Csendőr bajtársi Közösség),
Csendőr Érdemkereszt Koszorúval – 1999 (Magyar Királyi Csendőr bajtársi Közösség),
Máltai Lovagrend – 2000 (Máltai Lovagrend), édesapja érdemei alapján a Vitézi Rend felvette tagjai sorába – 2004 (Vitézi Rend),
Mattsee Emlékérem - 2005 (Vitézi Rend),
Magyar Szabadságkereszt Díszérme – 2006 (Vitézi Rend),
Nemzetvédelmi Kereszt – 2006 (Vitézi Rend),
UNGER Emil Jutalomérem – 2009 (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete),
Szent László Jubileumi Kereszt – 2011 (Szent László Rend),
Ihmps Díszjelvény – 2011 (Kanada).

A társadalmi szerveződések elismerései mellett állami kitüntetésekben is részesült:

Honvédelmi Minisztérium Államtitkári Dícsérő Oklevél - 1990,
1956-os Díszérem – 1991,
Honvédelmi Miniszteri Dícsérő Oklevél - 1992,
Köztársasági Elnök Dícsérő elismerése – 1994,
Vám- és Pénzügyőrségért Érem - 1995,
Köztársasági Elnöki Aranyérem - 1996,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Emléklap - 2012.

[3]

https://www.facebook.com/zeidler.sandor/about

http://nava.hu/id/904562/

Művei szerkesztés

  • Kitüntetések a Magyar Köztársaságban. Budapest, 1995.
  • Nagy magyar kitüntetéskönyv - A magyar állam rendjelei és kitüntetései. Bodrogi Péter - Molnár József - Zeidler Sándor. Budapest, 2005.
  • Tálas Géza - Zeidler Sándor: Magyar pilóta- és ejtőernyősjelvények. Az Érem, 1983/1.
  • A Bach-huszárok. Rubicon, 1990/6.
  • Zeidler Sándor: A Magyar Királyi Határrendőrség egyenruhái és rangrendszere. Határrendészeti Tanulmányok. (3. évf.) 2006/1. 67-69.