Névváltozatok:

stipendioſus: 'zóldos, 'zóldért ſzolgáló (Pápai/Bod 582.), ars bellica: hadi meſterség (uo. 80.), commoda militæ: vitézségnek 'zóldja (uo. 130.), bella conducta: fogadott hadak (uo. 142.), miles confectus ſtipendiis: már a' 'sóldból ki-aggot vitéz (uo. 143.), conſcripti milites: bé-irtott 'sóldos vitézek (uo. 151.), coſtituere æra militibus: a' vitézeknek valahonnan 'sóldot rendelni (uo. 156.), ære dirutus miles: olly vitéz, kinek nem fizetnek (uo. 211.), donativum: fejedelmektö́l vitézek' ſzámokra adatott ajándék (uo. 221.), duplicarius: két 'zóldú, duplicarii milites: két lóra fizetett katonák, két 'zóldúk (uo. 223.), mercenarius: valamit pénzért tselekedö́ (uo. 390.), stipendium numerare militibus: 'zóldot fizetni a' vitézeknek (uo. 417.)


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Mercenarius_c%C3%ADmer