A névelő

szerkesztés

A határozott névelő (a, az) az idóban a la. Határozatlan névelő (egy) nincsen.

patrulo ((egy) apa) – la patrulo (az apa)

A főnév egyes számban -o-ra (tulajdonneveknél vannak kivételek), többes számban pedig -i-re végződik.

fratulo ((egy) fiútestvér) – fratuli (fiútestvérek)

la fratino (a lánytestvér) – la fratini (a lánytestvérek)

A melléknév

szerkesztés

A melléknevek -a-ra végződnek mindkét számban, tehát nincs többes szám!

bona (); longa (hosszú)

bona patrulo (jó apa) – bona patruli (jó apák)

Az igék szótári alakja a jelen idejű főnévi igenév, melynek jele -ar. A múlt idejű főnévi igenév (ez nincs meg a magyarban) jele az -ir. Az igét személy szerint nem ragozzuk, de igeidők szerint különböző ragokat kap. A jelen idő ragja az -as, a múlt időé az -is. A ragozott igealakok elé mindig ki kell tenni a vonatkozó személyes névmást.

kredar (hinni); donar (adni)

me kredas (hiszek); me donas (adok)

kredir (“hinni volt”); donir (“adni volt”)

me kredis (hittem); me donis (adtam)

Kérdések

szerkesztés

Az eldöntendő kérdéseket a kad kérdőszóval vezetjük be. Más kérdésekben a kad helyett a vonatkozó névmást kell használni.

Kad vu kredas?Hiszel?

Kad vu komprenis?Megértetted?

Ube vu lojas?Hol élsz?

A tagadást a ne szócskával jelezzük, amely mindig a vonatkozó szó előtt áll.

Il ne esas. – Ő nem.

Az idó alaphelyzetben nem jelöli a nemet: filio (gyerek), sekretario (titkár). kuzo (unokatestvér). Ha szükséges, -ul- képzővel jelölhetjük a hímnemű egyedet, -in-nel pedig a nőneműt: filio (gyerek) – filiulo (fiúgyerek) – filiino (lánygyerek). A ge- előképzővel jelezhetjük azt, hogy az adott esetben mindkét nem képviselőjét beleértjük a fogalomba: gepatri (szülők), geavi (nagyszülők), gefilii (gyerekek – fiúk és lányok).

Van néhány főnév, amely csak egyetlen nemben használatos: viro (férfi), matro (anya), amazono (amazon), damo (asszony).

Az -id- utóképző utódot jelöl: Izraelido (izraelita); Ido (utód).

A házassággal keletkezett rokoni kapcsolatokat a bo- előképzővel jelezzük: bopatrulo (após).

Hanglekopás

szerkesztés

A következő szavakban a szóvégi -d hang része a szónak, de egyes esetekben ez a hang elhagyható. A kifejezés használójától függ, hogy melyik formát használja: ad - a (-nak, -nek; -hoz, -hez, -höz); ed - e (és); kad - ka (kérdőszó); od - o (vagy).

KARA AMIKO,

Ka vu ja lernas la nova linguo internaciona? Me komencis studiar ol kelka dii ante nun, e me trovas, ke ol esas vere tre facila. Omna-die me lektas texto dum un horo; me sempre lektas laute. Pose me facas kurta traduko e fine me skribas letro en la nova linguo. Ka vu komprenas to?

Kun kordiala saluto,

Vua amiko,

B.