Ido nyelvkönyv/Szövegmutatvány

A nyelvi korlát - La linguala barilo

szerkesztés

La diverseso di lingui en la mondo kontributas multe a la kulturala richeso di homaro. Ol prizentas, tamen, obstaklo a kompreno inter populi.

A világ nyelveinek különbözősége nagyban hozzájárul az emberiség kulturális gazdagságához. Azonban ez akadályt is jelent abban, hogy az emberek megértsék egymást.

Sen perdar la avantajo di multa nacionala lingui, ni povas transirar la rezultanta barili per internaciona linguo qua es rezervata por uzo nur kande personi havas nula altra komuna moyeno di komuniko.

A számtalan nemzeti nyelv értékének elvesztése nélkül eredményesen át tudunk kelni az akadályokon egy nemzetközi nyelv segítségével, mely csak akkor kell használnunk, amikor az embereknek már nincs más lehetősége az egymás közötti kommunikációra.

Di multa propozi por tala linguo, la maxim praktikala es ta selektita da la Delegaciono por la Adopto di Auxiliara Linguo Internaciona e developita dum multa yari de laboro.

Számos javaslat keletkezett egy ilyen nyelv létrehozására, a legpraktikusabb azonban a Delegáció a Nemzetközi Segédnyelv elfogadásáért javaslata, mely sok év munkájának eredménye.

La bazala detali di ca remarkinda linguo (Ido) es trovebla en ca libreto. Anke inkluzita es du mikra vortari.

Ennek a figyelemre méltó nyelvnek (az idónak) alaprészletei ezen a kézikönyvön alapul, melynek része egy kis szótár is.

La lektanto es invitata unesme nur ganar la savo necesa por komprenar ca linguo. Balde vu deskovros la plezuro di rapida progreso e forsan vu volos korespondar kun ulu en altra lando. Ni savas ke Ido funcionas. Nun vu povas probar ol.

Az olvasót először csak a szükséges tudás megszerzésére kérjük, hogy megértse ezt a nyelvet. Hamarosan fel fogja fedezni a gyors előrehaladás élményét és talán levelezni akar valakivel egy másik országból. Mi tudjuk, hogy az ido működik. Most próbálja meg Ön is!

Ido es klefo qua apertas la pordo a plu vasta mondo.

Az ido egy kulcs amely a szélesebb világ ajtaját nyitja.