Irányítószám/Pécs/Névadói/Dobó Katalin


Dobó Katalin

Dobó István nővére volt Dobó Anna, másik leánytestvére Dobó Katalin volt. Az ő létezését két évszázadig homály fedte.
Miután Tóth Kálmán (1831-1881), az országosan ismert költő 1862-ben megírta a Dobó Katicza című történeti vígjátékot, sok tévedés ment át a köztudatba a főhősnőről. Ugyanis Tóth nem ismerte a történelmi tényeket, amikor a színdarabban Dobó István „leányának,” Dobó Katicának és Balassi Bálintnak a szerelmi történetét ágyazta az egri vár 1552-es ostromába. (Valójában összekevert két hiteles történeti személyt, egyrészt Dobó István leányát, Krisztinát, aki valóban Balassi Bálint felesége lett 1584-ben, másrészt Dobó Katalint, aki szintén élő személyként az egri várkapitány leánytestvére volt.)
Dobó Katalinnak, mint Dobó István leánytestvérének a történeti létezésére dr. Gervers-Molnár Vera ásatásai derítettek fényt, amikor a sárospataki gótikus templomban feltárta Dobó Katalin fiának, Sebesi Ferencnek a sírkövét. A reneszánsz stílusú sírkő latin nyelvű felirata a következő:
 Hoc monumentum egregii dominii Francisci Sebesii ex generosa domina Catharina Dobó anno Christi  1565. 

Magyar fordításban:

Ez Sebesi Ferencnek, a kiváló úrnak emléke, aki Dobó Katalin nemes úrasszonytól (úrnőtől) származott, 1565.
Dobó Katalin első férje Eszeni és Polyánkai Chapy II. György volt, aki 1505-ben az országgyűlésen Zemplén megyei követként vett részt. Első házasságából három fia, Ferenc, Péter és Farkas születtek. : Dobó Katalin második férje Sebesi Synka Ferenc, akitől Ferenc nevű gyermeke született. (1542-1565).