Irányítószám/Pécs/Névadói/Engel János József


Engel János József utca Az utca Ledina és Diós között húzódik.

Johann Josef Engel (†1795), a budai →Landerer-nyomda egykori legénye
Pécsett alapította nyomdáját Engel János József.1773-1813
Mindenki ismeri Engel nyomdai munkáját. A várossal csak második házassága révén került kapcsolatba, ugyanis ekkor a gazdag pécsi Vizer-családba házasodott be.
Saját nyomdájának megalapítását is nekik, illetve Klimó György püspöknek köszönhetően tudta megvalósítani, amihez Mária Terézia adott engedélyt.
Halálát követően (1795) özvegye, Christina Viser vette át a műhely vezetését. Ebben az időszakban a műhely szakmai színvonala csökkent, 1813: Engelné csődbe került.
Veje, Knezevits István mentette meg a vállalkozást, aki azt ekkor átvette. A ma ismeretes közel 250 pécsi kiadvány a 18. sz-ból majdnem mind lat. és magyar nyelvű, csak kevés a délszláv és a német.

Forrás: [Magyar Katolikus Lexikon]