Irányítószám/Pécs/Névadói/Mátyás Flórián


Mátyás Flórián

Mátyás Flórián (Felsődetrehem, 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) magyar történész, nyelvész, forrás-kritikus, az MTA tagja. Latinosított írói neve M[atthias] Florianus volt.
Tanulmányait önképzéssel végezte. Széles körű nyelvi és történeti ismereteit autodidakta módon, illetve vándorútjai során sajátította el. Útiköltségét tanítással teremtette elő.[1] 1838-ban Ragusában a piarista gimnáziumban tanított. 1842-ben jogi diplomát szerzett.
Az 1850-es években Pécsett telepedett le. 1859. január 24-étől 1861-ig a pécsi római katolikus főgimnázium latin-görög és irodalom tanára volt. Ezt követően kizárólag tudományos kutatásainak élt. 1858. december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1898. május 6-ától rendes tagja volt.
A finnugor nyelvhasonlítás ellen lépett fel. Középkori forrásszövegek kiadásával, elemzésével foglalkozott. Cikkei a Magyar Nyelvészetben, Akadémiai Értesítőben, a Századokban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Katholikus Szemlében és külföldi folyóiratokban jelentek meg.