Irányítószám/Pécs/Névadói/Vas Gereben

Vas Gereben

Vas Gereben utca:

Ispitaalján neveztek el róla utcát.
(született Radákovits József, Fürged, 1823. április 7. – Bécs, 1868. január 26.) ügyvéd és hírlapíró.
A szabadságharc utáni években Jókai után a legnépszerűbb magyar elbeszélők egyike, aki – mint a listán oly sokan – a ciszterciek gimnáziumába, a mai Nagy Lajos Gimnázium elődjében tanult.
Papnak készült, de csak azért mert szülei így szerették volna. Vas Gereben azonban soha nem lelkesedett ezért a pályaképért, miután „rossz társaságba” keveredett, ki is rúgták.
Ezután szintén szülei nyomására közgazdász pályára került, ahonnan pedig azért csapták ki, mert több versben is elküldte feletteseit melegebb éghajlatra.
Több bécsi lapnak is levelezője volt. Egy-két szerencsétlen vállalkozása, és életviszonyainak kuszáltsága tönkretették jó hírét. Rendezetlen életet élt. Néha hetekig vándorolt plébániáról plébániára az ország valamely zugában. Sokszor belevetette magát a munkába, hogy családját anyagilag támogassa; munkái krónikaszerűségének és szaggatottságának ez áll a hátterében.
1868 elején Bécsbe utazott, hogy a delegációk tárgyalásairól tudósításokat küldjön a pesti lapoknak. Ott egy gyógyszertárba betérve, hogy szokása szerint pezsgőport vegyen, hirtelen összerogyott és meghalt. A bécsi Concordia írói egyesület, melynek tagja volt, temettette el a währingi temetőben, Bécs mellett.
1885. január 25-én lánya a Kerepesi temetőben helyeztette örök nyugalomra.