Jegyzetek medikusoknak/Fogászat/Protetika

FogalmakSzerkesztés

Occlusio és articulatioSzerkesztés

 • occlusio: az alsó és felső fogsor összezárt helyzete
  • az antagonisták csücskei és csücsöklejtői érintkeznek
 • centrális occlusio: központi záródási helyzet
  • az antagonisták egymással a lehető legtöbb helyen érintkeznek
  • az ízfejecs mindkét oldalon az árokban van
 • articulatio: az alsó és felső fogak dinamikus érintkezése az állkapocs mozgásakor
  • a jó artikuláció akadálytalan csúszást jelent a csücskök és csücsöklejtők között
  • nem mozdítja ki az állkapocsízületet a fiziológiás pályáról

ÁllkapocsmozgásokSzerkesztés

 • abductio és adductio: a száj nyitása és zárása
  • eközben az ízfej mindkét oldalon az ízületi árokból a domborulatra kerül
 • propulsio és repulsio: a mandibula előre- és hátramozgatása
 • lateralpulsio: az állkapocs oldalirányú kitérése
  • maximális terjedelme 60°

FogművekSzerkesztés

Rögzített fogművekSzerkesztés

BorítókoronaSzerkesztés

 • az anatómiai koronát utánzó fogmű
 • indikációi:
  • töméssel már nem javítható
  • híd rögzítése
  • a részleges kivehető fogmű kapcsai

CsaposfogSzerkesztés

 • a gyökér ép, a korona elpusztult
 • ekkor az előkészített gyökércsatornába illeszkedő fogművet ragasztanak
 • ez rögzíti a koronarészt

HídSzerkesztés

 • a meglévő fogakon támaszkodó, borítókorona-szerű rész a horgony
 • a kettő közti hiánypótló elem a hídtest

Kivehető fogművekSzerkesztés

Részleges kivehető fogműSzerkesztés

 • részei:
  • alaplemez
  • rögzítőelemek
  • nyereg
  • műfogak
 • a régi műfogsoroknál az alaplemez műanyag, a kapcsok vannak fémből
 • a moderneknél az alaplemez fém, a felépítmény műanyag

Teljes kivehető fogműSzerkesztés

 • helyén rögzíti:
  • vákuumhatás
  • célzott reflexmozdulatok
 • szélei az áthajlásig érnek
  • ez biztosítja a pecsétszerű széli záródást

ImplantációSzerkesztés

 • indikálja a sorvégi ép fog hiánya olyan esetben, ha a kivehető fogmű nem jön számításba
 • elve a csontba épített szövetbarát anyag, legtöbbször fém