Jegyzetek medikusoknak/Megelőző orvostan/Klinikai kísérlet (alapkoncepciója, résztvevő bizottságok és azok feladatai)

Klinikai kísérlet típusai

szerkesztés
 • terápiás eljárások hatékonyságának tesztelésére használt vizsgálattípus
 • a vizsgált terápiás eljárások hatékonysága, sőt egyes esetekben biztonságos alkalmazhatósága sem ismert a vizsgálat megkezdésekor
 • szigorú etikai szabályok vonatkoznak rá

Kontroll nélküli vizsgálatok

szerkesztés
 • nincs mihez viszonyítani
 • nem túl értékes

Kontrollal rendelkező vizsgálatok

szerkesztés

parallel kontroll

szerkesztés
 • két betegcsoport összehasonlítása
 • egyik csoport a vizsgálni kívánt terápiát kapja, a másik (kontroll csoport) placebót

randomizált vizsgálat: a betegek véletlenszerűen kerülnek egyik, vagy másik csoportba

 • kiküszöböli a szisztematikus hibát

vak vizsgálat: a betegek nem tudják, melyik csoportba kerültek

kettős vak vizsgálat: a kezelő orvos sem tudja, hogy adott beteg melyik szert kapja

 • kiküszöböli, hogy a beteg vagy az orvos azt kapja, amit vár (pl, hogy az új eljárás hatásosabb)


önkontroll

szerkesztés
 • egy betegcsoport vizsgálata
 • a kezelés előtti és utáni eredmények összevetése

történelmi kontroll

szerkesztés
 • a vizsgált betegcsoport eredményeit korábbi vizsgálatok eredményeivel vetik egybe
 • kevésbé hiteles, nehéz ellenőrizni, hogy azonosak voltak-e a körülmények


Meta-analízis

szerkesztés
 • különböző vizsgálatok eredményeinek statisztikailag egzakt összesítése

Alapkoncepció

szerkesztés

Legnagyobb klinikai értékkel a placebo kontrollos, randomizált kettős vak vizsgálatok bírnak.

 • a beavatkozás hatását számszerűsíteni kell az összehasonlíthatóság végett
 • a hatás megfigyelése a vizsgálni kívánt terápiát és a placebót kapó csoportokban
 • ellenőrzött módon kell elvégezni a beavatkozást


 • fő teendők meghatározása és csoportosítása
 • munkacsoportok létrehozása és teendőik meghatározása
 • vizsgálat végrehajtása


Résztvevő bizottságok és azok feladatai

szerkesztés

Koordináló bizottság

szerkesztés
 • vezényli a vizsgálatot
 • megtervezi a vizsgálati elrendezést
 • meghatározza a beválogatási és kizárási kritériumokat
 • megszabja a vizsgálati alanyok teendőit
 • megszabja a beavatkozás módját
 • összegyűjti a többi bizottság munkájának eredményét

Randomizációs bizottság

szerkesztés
 • meghatározza a randomizáció módját
 • elvégzi a véletlenszerű besorolást
 • rögzíti, hogy melyik vizsgálati alany melyik csoportba tartozik
 • az eredményt átadja a koordináló bizottságnak

Intervenciós végrehajtó bizottság

szerkesztés
 • meghatározza az intervenció körülményeit
 • levezényli a beavatkozás előtti (baseline) mérést
 • végrehajtja a beavatkozást
 • levezényli a beavatkozás utáni (outcome) mérést

Adatbeviteli bizottság

szerkesztés
 • meghatározza az adatbevitel kritériumait
 • elvégzi az adatbevitelt
 • az adatállományt átadja a koordinációs és az adatelemzési bizottságnak

Adatelemzési bizottság

szerkesztés
 • értékeli és ábrázolja a kapott adatokat
 • az elemzést átadja a koordináló bizottságnak