Jegyzetek medikusoknak/Megelőző orvostan/Népegészségügyi prioritás meghatározásának módszerei (halálozási mutatók, korai halálozás mutatói, összetett mutatók)

Népegészségügyi prioritás

szerkesztés
 • A szükségletek és igények kielégítése az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak megfelelően történik.
 • Az epidemiológiai vizsgálatok és elemzések határozzák meg az egészségügyi szükségletet.
 • Prioritás: elsőbbség egy adott szempont szerinti sorrendben.
 • Adott esetben a szempont: betegségteher.


A betegségek társadalmi terheinek mutatói

szerkesztés

Halálozási mutatók

szerkesztés

Mortalitás

szerkesztés
 • Halálesetek évi száma/ Populáció nagysága ugyanazon évben × 10 a tetszőleges hatványon

Születéskor várható élettartam

szerkesztés
 • azon életévek átlagos száma, mely megadja, hogy az adott évben született személyek átlagosan hány évet élnének, ha az adott évi korspecifikus halálozási mutatók a jövőben változatlanok maradnának.
 • előnye: populációk közti közvetlen összehasonlíthatóság

Csecsemőhalálozás

szerkesztés
 • élveszülöttek első életévi halálozása
 • CSH = 1 év alatt elhalt újszülöttek évi száma / élveszülöttek ugyanazon évi száma × 100

Korai halálozási mutatók

szerkesztés

Általában a 65 évig terjedő életszakaszon kutatják a halálozás populációs méretű megelőzhetőségét és a megelőzés módszereit:

Elkerülhető halálozás

szerkesztés

Halálesetek bizonyos betegségek, állapotok miatt, melyek meghatározott életkorokban időben történő, megfelelő orvosi, népeü-i beavatkozások igénybevételével és alkalmazásával a mai ismeretek szerint részben vagy összeségében elkerülhetők.

 • Pl: DM, CVD, tüdő cc., májcirrhosis, cervix cc, appendicitis

Többlethalálozás

szerkesztés

A tényleges halálozást egy választott alapszinthez viszonyítva méri.

Többlethalálozás= Tényleges esetszám - Várható esetszám

Többlethalálozási hányados: THH= TH / V × 100%

 • azt fejezi ki, hogy hány százalékkal magasabb vagy alacsonyabb a vizsgált népesség körében (pl: megye) a tényleges halálozás a választott alapszintnél (pl: ország).

Relatív többlethalálozási hányados: RTH= Többlethalálozás / Tényleges × 100

 • a tervezők számára méri, hogy hány százalékkal szükséges csökkenteni a korai halálesetek száámát a tervezett cél eléréséhez.


Elveszített potenciális életévek

szerkesztés

A korai halálozás miatt meg nem élt életéveket elemzi, az 1-64 éves életszakaszon.

A j éves betöltött életkorban elhalt egyén potenciális életévi vesztesége:

 • 65 - (j + 0,5) életév

Összetett mutatók

szerkesztés

Várható egészség mutató

szerkesztés
 • a születéskor várható élettartamhoz hasonló mutató
 • az átlagosan várható egészséges (akadályozottságtól, korlátozottságtól mentes) életéveket mutatja
 • számításához szüksége:
  • adott évi korspecifikus halálozási arányszámok
  • az egészségesek részaránya az egyes korosztályokban (egészségfelmérések szolgáltatják)
 • tartós korlátozottságtól mentes várható élettartam

Várható korlátozott életévek

szerkesztés