Jegyzetek medikusoknak/Mikrobiológia/Általános virológia/A vírusok patogenezise


A virális patogenezis stádiumai szerkesztés

Behatolási kapuk szerkesztés

Bőr szerkesztés

 • a fertőzés feltétele mindig hámhiánnyal járó sérülés
 • a sérülésen át fertőznek a papillomavírusok
 • ízeltlábú vektorok csípésével jutnak be a togavírusok és flavivírusok
  • ezek az ízeltlábú bélcsatornájában képesek felszaporodni
 • veszett állat harapásával jut be a lyssavírus
 • tűkkel is előfordul pl. hepatitis B fertőződés

Légutak szerkesztés

 • a kórokozók cseppfertőzéssel jutnak be
 • ilyen vírusok:
  • herpesvírusok
  • adenovírusok
  • myxovírusok
  • paramyxovírusok
  • rhinovírusok

Gastrointestinalis traktus szerkesztés

 • a fertőzés feltétele:
  • savrezisztencia
  • eperezisztencia
  • a proteázok nem akadályozzák a vírusok virulenciáját
   • egyes esetekben még fokozza is
 • béltraktusra lokalizálódó fertőzések:
  • adenovírusok
  • rotavírusok
  • astrovírusok
  • Norwalk-vírus
 • szisztémás fertőzést okozó vírusok:
  • enterovírusok
  • Hepatitis-A
 • analis behatolási kapuja lehet a HIV-nek

Urogenitalis traktus szerkesztés

 • főleg szexuális úton terjedő vírusoknál
  • HIV
  • HSV bizonyos típusa
  • HPV bizonyos típusai
  • az adenovírus egyik típusa

Conjunctiva szerkesztés

 • behatolási kapu lehet:
  • adenovírusoknál
  • enterovírusoknál

Terjedés szerkesztés

Lokalizált és terjedő fertőzések szerkesztés

 • a hámsejtek polarizált fertőzése jelentős a fertőzés lokalizáltsága szempontjából
  • ha a virionok csak az apicalis oldalon lépnek ki a sejtből, a fertőzés lokalizált marad
  • ha a kilépés a basolateralis, vagy mindkét felszínen történik, akkor generalizálódhat

Terjedés vérárammal szerkesztés

 • passzív viraemia: a vírus közvetlenül a véráramba inokulálódik, pl. ízeltlábúból
 • aktív viraemia: a vírus a behatolási kapuból terjed a vérbe
 • így alakul ki a primer viraemia
 • a vírus a RES sejtjeiben szaporodik
 • ekkor alakul ki a magasabb titerű szekunder viraemia
 • fontos, hogy a macrophagok hogyan hatnak a vírusokra
  • egyes vírusokat képesek inaktiválni
  • más vírusok jól szaporodnak ezekben a sejtekben
   • ekkor a macrophagok lesznek a vírusok legfőbb terjesztői
 • az érpályából való kilépés mechanizmusai:
  • közvetlen kilépés a plexus choroideus területén a központi idegrendszerbe
  • transzportálódás endothelsejtek közreműködésével
  • fertőzött leukocyták diapedesisével

Terjedés idegek mentén szerkesztés

 • a terjedés sebessége 2-16 mm/nap
 • behatolnak a központi idegrendszerbe:
  • lyssavírus
  • HSV
  • poliovírus
  • egyes arbovírusok
 • a VZV a primer fertőzés után az érző ganglionokba húzódik vissza
  • innen szintén az idegek mentén jut a bőrbe

Tropizmus szerkesztés

 • a betegség jellegét alapvetően meghatározzák a fertőzésre fogékony sejtek
 • ez attól függ, hogy a vírus receptorát milyen sejtek expresszálják
  • az egyik ilyen receptor a sziálsav
  • a receptorok gyakran komplementreceptorok
  • a HIV fő receptorai a CD4
   • másodlagos receptora a központi idegrendszerhez való adhézióban a galaktozilceramid
  • burokkal rendelkező vírusoknál gyakran van szükség koreceptorra a sikeres fertőzéshez
 • további tropikus tényező lehet egy vírus expressziójához szükséges transzkripciós faktorok megléte vagy hiánya egy adott sejttípusban

Sejtkárosító hatás szerkesztés

 • elsődleges jelentősége a vírusindukált lízisnek van
 • egyes vírusok megváltoztatják az integrinek expresszióját
  • a megváltozott sejt-sejt kölcsönhatások fokozzák a fertőzés terjedését
 • a HIV sejtkárosító mechanizmusai:
  • a HIV citokineket termeltet a sejtben, amelyek fokozzák a vírus szaporodását
  • a HIV-fertőzésben a CD4+ T-lymphocyták pusztulását a gp160 burokfehérje okozza
   • ez kiváltja a sejtek apoptózisát
 • bizonyos vírusok emelik az ic. Ca-szintet

Vírusürítés szerkesztés

 • mechanizmusai:
  • bőrlaesiókból
  • cseppfertőzéssel
  • nyállal
  • széklettel
   • faecalis-oralis átvitel
   • ivóvíz fertőzése
  • vizelettel
   • főleg zoonosisokban
  • genitalis szekrétumokkal
  • anyatejjel vagy colostrummal
  • fertőzött vérrel

Congenitalis vírusfertőzések szerkesztés

 • leggyakoribb a placentán keresztül történő in utero fertőzés
 • előfordul az amnionon keresztül is fertőzés
  • főleg vaginalis infekciók jutnak így be
 • a következmények a vírus sejtkárosító hatásától függenek
  • a kifejezetten citolitikus vírusok a magzat elhalásához vezetnek
  • a kevésbé citolitikus vírusok fejlődési rendellenességeket váltanak ki
   • ilyenek a CMV és a rubeola
   • a HIV esetében a csecsemőben rossz prognózisú, gyors lefolyású AIDS alakul ki
 • a HBV főleg perinatalisan terjed
 • példa közvetett károsításra a magas láz kiváltása

A vírusfertőzések típusai szerkesztés

 • akut fertőzés: a vírus rövid ideig van jelen a szervezetben, az antivirális immunitás gyorsan eliminálja
 • latens fertőzés: az akut fertőzés lefolyása után a vírus nem tűnik el a szervezetből, időnként reaktiválódik
 • krónikus fertőzés: a vírus az akut fertőzés után is folyamatosan jelen van a szervezetben
 • lassú fertőzés: nincs akut fertőzés, a vírus évekig tartó latens fertőzés után kezd szaporodni
 • az utóbbi három perzisztens vírusfertőzés

Perzisztens vírusfertőzések szerkesztés

Alapvető feltételek szerkesztés

 • a cytopathiás hatás korlátozása
 • a vírusgenom átörökítése a fertőzött sejtek által
 • az elimináló immunválasz elkerülése

A cytopathiás hatás korlátozása szerkesztés

 • egyes vírusok nem károsítják a fertőzött sejtet
  • ilyenek az arenavírusok és a HBV
 • nem permisszív célsejtekben való perzisztálás
 • nem citopátiás variánsok perzisztálása
 • interferonok is korlátozhatják a vírus nagyfokú szaporodását

A vírusgenom átörökítése szerkesztés

 • nem osztódó sejtekben a vírus automatikusan perzisztál
 • egyik lehetőség a gazdagenomba való beépülés
  • retrovírusokban a DNS kópia épül be
  • parvovírusokban a genom
 • másik a gazdasejt kromoszómáin kívüli, cirkuláris DNS-ként való perzisztálás
  • ekkor a replikáció a gazdasejt DNS-ének replikációjával szinkron megy végbe

Az immunválasz kikerülése szerkesztés

 • nem termelődnek a látensen fertőzött sejtben virális fehérjék
 • termelődnek virális fehérjék, de azok nem immunogének
 • szaporodás az immunrendszer számára elérhetetlen helyeken
  • papillomavírusok a bőr keratocitákban
  • polyomavírusok és CMV a vesehámsejtekben
  • a neuronokon nincs sem MHC-I, sem MHC-II
 • folyamatos mutációval újabb immunrezisztens változatok megjelenése
 • MHC-hez vagy T-sejt-receptorhoz nem kötődő víruspeptidek
 • TCR-antagonizmus: olyan epitóp, ami blokkoló szignált küld a TCR-nek
 • MHC-I és II kiiktatása
  • az adenovírusok egy korai fehérjéje inaktív komplexet képez
  • egy másik gátolja a szintézist
 • a krónikus vírusfertőzések hátterében általában immunotolerancia áll
  • pl. congenitalis HBV-fertőzés