Jegyzetek medikusoknak/Mikrobiológia/Általános virológia/Antivirális kemoterápia


Vírusfertőzésekre ható anyagok szerkesztés

 • virucidok: fertőtlenítőszerek, amik közvetlenül inaktiválják a vírusokat
  • terápiára nem alkalmasak
 • antivirális anyagok: a sejten belüli vírusszaporodást gátolják
 • immunmodulátorok: a gazdaszervezet immunreakcióját módosítják

Antivirális anyagok szerkesztés

Terápiás megközelítések szerkesztés

 • a vírus által igényelt sejtfolyamatok gátlása:
  • CTP-szintetáz
  • IMP-dehidrogenáz
  • SAM-hidroláz
  • kevésbé vírusspecifikus hatás
  • magas toxicitás, főleg a gyorsan szaporodó sejtekben
  • lassan szaporodó sejtekben hatékonyan gátolja a vírusszaporodást
  • nem fejlődik ki könnyen rezisztencia
 • a vírus speciális folyamatainak gátlása:
  • célpont lehet:
   • adhézió
   • dekapszidáció
   • nukleinsav-szintézis (virális enzimek)
   • összeépülés
  • ezek specifikus hatásúak
  • alacsony toxicitás
  • rezisztencia nagyon könnyen kialakul
   • ez is igazolja a specifikus hatást

Adhéziót gátló anyagok szerkesztés

 • így hatnak a vírust neutralizáló ellenanyagok
 • a gyakorlatban még nincs ilyen módon ható szer

Dekapszidációt gátló anyagok szerkesztés

Amantadin és rimantadin szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • az influenza-A szaporodását alacsony koncentrációban is gátolják
  • hatástalanok az influenza-B-re
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • minden törzsben gátolják a dekapszidációt
  • egyes törzsekben az összeépülést is gátolják
 • az M2 virion-ioncsatornával interferálnak
Rezisztencia szerkesztés
 • gyorsan kialakul
 • ehhez az M2 egyetlen kritikus aminosavjának megváltozása elegendő
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • per os szedhetőek
 • kevéssé toxikusak
 • alkalmazhatóak profilaktikusan és a kórlefolyás enyhítésére

Herpeszvírusok nukleinsav-szintézisét gátló anyagok szerkesztés

Aciklovir és valaciklovir szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • HSV-1, -2, VZV
 • CMV-re kevésbé hat
 • a produktív EBV-fertőzést gátolja
  • a latensre hatástalan
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • a herpesvírus timidin-kináza foszforilálja monofoszfáttá
 • sejtenzimek alakítják tovább trifoszfáttá
 • a vírus DNS-polimerázának kompetitív gátlószere
 • a trifoszfát-forma láncterminátorként is hat
Rezisztencia szerkesztés
 • kialakulásának lehetőségei:
  • virális timidin-kináz hiánya vagy csökkent termelése
  • virális TK megváltozott specificitása
  • virális DNSpol megváltozása
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • gyakran rezisztens törzsek okoznak súlyos fertőzést
 • per os adható
 • nem toxikus
 • hatásos:
  • generalizált HSV és VZV esetén immunkárosodottakban, égettekben
  • újszülöttkori disseminalt és encephalitises herpesben

Penciklovir szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • hasonló az aciklovirhoz
 • hatásos lehet egyes aciklovir-rezisztens törzsekre
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • trifoszfátként a DNSpol gátlószere
 • nem láncterminátor

Ganciklovir szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • minden herpesvírusra hat
  • különösen hatékony a CMV-re
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • monofoszfáttá virális, trifoszfáttá sejtenzimek alakítják
  • ez a CMV-nél nem TK, hanem protein-kináz
 • a dGTP DNS-be épülését kompetitíve gátolja
 • nem kifejezett láncterminátor, de ilyen hatást is megfigyeltek
Rezisztencia szerkesztés
 • okai:
  • csökkent foszforilálás monofoszfáttá
  • pontmutáció a DNSpol enzimben
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • toxikus mellékhatása a neutropenia, emiatt csak bizonyos esetekben használják:
  • CMV-retinitis immunkárosodottakban
  • CMV-fertőzés transzplantáltakban vagy AIDS-betegekben
 • relapszusok gyakoriak

Trifluridin szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • elsősorban herpesvírusok
 • kisebb mértékben adenovírusokra is hat
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • monofoszfátként irreverzibilisen gátolja a timidilát-szintetázt
 • trifoszfátként a DNSpol kompetitív gátlószere
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • csak ezek lokális kezelésre használható:
  • HSV okozta keratoconjunctivitis
  • recurrens keratitis
 • hatásos lehet más antivirális szerekre rezisztens esetekben

Vidarabin szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • leginkább herpesvírusok
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • sejtenzimek alakítják trifoszfáttá
 • a trifoszfát gátolja a virális DNSpol-t
  • ezen kívül gátolja a SAM-hidrolázt is
  • ez fokozza az antivirális hatást, de a toxicitást is
 • láncterminátor
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • lokálisan alkalmazható keratitisben
 • iv. adható súlyos, generalizált herpesfertőzésekben
  • az aciklovir hatásosabb
  • igen toxikus

Foscarnet szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • herpesvírusok és HIV
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • nincs jelentős sejten belüli metabolizmusa
 • direkt gátolja:
  • a herpesvírus DNSpol-t
  • a HIV RT-t
 • a hatás elve a pirofoszfát-kötő helyek és a pirofoszfát leválásának gátlása
Rezisztencia szerkesztés
 • kialakulhat
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • elsősorban más szerekre rezisztens herpesvírus-fertőzésekben használható, immunkárosodottakban
 • ganciklovirral kombinálható
 • az alkalmazható dózist a nefrotoxicitás korlátozza

A HIV nukleinsav-szintézisét gátló anyagok szerkesztés

Azidotimidin szerkesztés

Hatásmechanizmus szerkesztés
 • sejtenzimek foszforilálják
  • a monofoszfát sokkal nagyobb mennyiségben van jelen, mint a di- és trifoszfát
 • a trifoszfát a RT kompetitív gátlószere
 • láncterminátor
 • a monofoszfát gátolja:
  • a sejt TK enzimét
  • a virális RNáz H-t
  • ez fokozza az antivirális hatást
Rezisztencia szerkesztés
 • tartós (min. 6 hó) kezelés után kialakul
 • mechanizmusa az RT pontmutációja
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • a HIV kezelésében elsőként adható szer
  • per os adható 500 alatti sejtszámnál
 • tünetmentes fertőzésben lassítja a progressziót
 • AIDS-esekben csökkenti a mortalitást és az opportunista fertőzések esélyét
 • időlegesen gyógyítja az AIDS neurológiai komplikációit
 • legfontosab toxikus mellékhatásai az anaemia és granulocytopenia

Didanozin szerkesztés

Hatásmechanizmus szerkesztés
 • purinanalóg
 • sejteredetű 5'-nukleotidáz alakítja difoszfáttá
 • további sejtenzimek ddATP-vé alakítják
 • láncterminátor
Rezisztencia szerkesztés
 • a HIV RT pontmutációin alapul
 • magas fokú rezisztenciát eddig nem észleltek
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • hatása ribavirinnel fokozható
  • ez legátolja az IMP-dehidrogenázt, így több ddATP keletkezik
 • AZT-rezisztens előrehaladott fertőzésben hatásos lehet
 • per os adható
 • kevésbé toxikus, mint az AZT
 • toxikus mellékhatások:
  • perifériás neuropathia
  • pancreatitis

Zalcitabin szerkesztés

Hatásmechanizmus szerkesztés
 • didezoxicitidin
 • sejtenzimek ddCTP-vé alakítják
 • ez a HIV RT gátlószere
 • láncterminátor
Rezisztencia szerkesztés
 • RT pontmutációk okozzák
 • a rezisztencia általában a didanozinnal szemben is csökkent érzékenységet jelent
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • 300 alatti sejtszám mellett alkalmazzák
 • AZT-vel szinergisztikusan hat
  • egyedül adva az AZT-nál kevésbé hatásos
 • toxikus mellékhatása a perifériás neuropathia

Stavudin szerkesztés

Hatásmechanizmus szerkesztés
 • sejt-TK alakítja monofoszfáttá
 • szintén sejtenzimek alakítják trifoszfáttá
 • az RT kompetitív antagonistája
 • láncterminátor
Rezisztencia szerkesztés
 • RT pontmutáció
  • még kevés rá az adat
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • az AZT-hez hasonló koncentrációban hat, de kevésbé toxikus a csontvelőre
 • a sejt timidin-metabolizmusával alig interferál
 • olyan fertőzötteknél javasolt, akiknél:
  • a sejtszám 300 alatti
  • az AZT és a didanozin hatástalan
 • toxikus mellékhatása a perifériás neuropathia

Több víruscsoport ellen ható szer szerkesztés

Ribavirin szerkesztés

Hatásspektrum szerkesztés
 • több DNS- és RNS-víruscsoport
Hatásmechanizmus szerkesztés
 • guanozin-analóg
 • a gazdasejt enzimei foszforilálják
 • monofoszfátként az IMP-dehidrogenáz gátlószere
 • trifoszfátként gátolja az influenzavírus-RNS cappingjét
 • di- és trifoszfátként a HIV RT-t is gátolja
Rezisztencia szerkesztés
 • még nem figyeltek meg
Egyéb jellemzők szerkesztés
 • használható:
  • HIV kezelésében
  • súlyos influenza- és parainfluenza-fertőzésben
  • Lassa-lázban
 • lefontosabb toxikus mellékhatása az anaemia

A virionok összeépülését gátló szerek szerkesztés

Methisazone szerkesztés

 • a poxvírusok késői fehérjeszintézisének gátlószere
 • a feketehimlő eradikálása óta ennek csak történeti jelentősége van

HIV-ellenes proteináz-inhibitorok szerkesztés

 • kémiailag lehetnek peptidek és nem peptidjellegű vegyületek is
 • a proteináz felel a gag és gag-pol poszttranszlációs módosításáért
 • AZT-rezisztens esetekben hatásosak lehetnek
 • rezisztencia kialakulhat a pol pontmutációival

Immunmodulátorok szerkesztés

 • a legfontosabbak közülük a vírusimmunitásban az interferonok

Interferonok szerkesztés

 • az IFN-ok specifikus sejtfelszíni receptorokhoz kötődnek
  • ez az IFN-α és β esetén azonos, a γ esetében különbözik

Gátolt folyamatok szerkesztés

 • penetráció
 • dekapszidáció
 • mRNS-szintézis
 • RNS-metiláció
  • ezzel a cappinget gátolja
 • transzláció
  • eIF-2 gátlása
  • tRNS-eket hasító foszfodieszteráz indukálása
 • összeépülés
 • kijutás

Indukált és szabályozott fehérjék szerkesztés

 • 2',5'-oligoadenilát-szintetáz
  • a keletkező adenin oligonukleotidok aktiválják az RNáz L-t
  • ez a latens RNáz kettős szálú RNS jelenlétében minden RNS-t hasít
 • egy protein-kináz
  • szelektíven foszforilálja, ezzel inaktiválja az eIF-2-t
 • eIF-2 (inaktiválja)
 • tRNS-eket hasító foszfodieszteráz (indukálja)
 • RNS transzmetiláz (inaktiválja)

Terápiás alkalmazásuk szerkesztés

 • főleg IFN-α
  • profilaktikusan alkalmazható immunkárosodottakban herpesvírus-fertőzések ellen
  • krónikus aktív HBV- és HCV-fertőzések megelőzése
  • Kaposi-sarcomás AIDS-betegekben AZT-vel együtt remissziót eredményezhet

Toxikus mellékhatások szerkesztés

 • parenteralisan alkalmazva:
  • influenzaszerű lázas állapot
  • granulo- és thrombocytopenia
  • hepatotoxicitás