Jegyzetek medikusoknak/Mikrobiológia/Részletes bakteriológia/G+ bacillusok/Bacillus anthracis és cereus

A Bacillusok általános jellemzői

szerkesztés
 • ellenállóképes spórát képeznek
  • ezek a környezetben mindenhol jelen vannak
  • gyakran mint kontamináns tenyésznek ki
 • orvosi jelentősége a B. anthracisnak és a B. cereusnak van

Bacillus anthracis

szerkesztés

Morfológia és biokémiai jellemzők

szerkesztés
 • G+, vaskos, csilló nélküli pálca
  • téglához hasonló alakú
  • hossza a 8 μm-t is elérheti
 • mikroszkópos készítményben lánc alakban van jelen
 • centrális, nem deformáló spórát képez
 • megfelelő körülmények között tokot képez
  • ez d-glutaminsavból épül fel

Tenyésztés

szerkesztés
 • egyszerű táptalajon is jól növekszik
  • szabad levegőn száraz, szabálytalan, "medúzafő" megjelenésű telepeket képez
  • 10% CO2-ban a telepek simák, szabályosak, kenhetőek
   • ennek oka a tokképzés
 • véres agaron legfeljebb a telep alatt van hemolízis
 • a zselatint folyósítja
 • igen ellenálló minden környezeti hatással szemben a spóraképzés miatt
  • autoklávban 121 ˚C-on, 1 at túlnyomáson 15 perc alatt pusztul el

Patogenitás

szerkesztés

A fertőzés mechanizmusa

szerkesztés
 • az általa okozott betegség a lépfene (anthrax)
 • ez egy típusos zoonózis
  • a legfogékonyabbak a kérődzők
   • lovakban és egyéb háziállatokban is előfordul
  • az ürülékkel a talajba és a fűre kerülő spórákkal fertőződnek
 • az embert az állatból, az állati termékekből vagy a talajból származó spóra fertőzi

Virulenciafaktorok

szerkesztés
 • tok
  • antiphagocytaer hatása van
 • plazmid által kódolt toxinok:
  • oedema faktor
   • kalmodulin-dependens adenilcikláz
  • letalis faktor
   • nekrotoxin nem teljesen tisztázott hatásmechanizmussal
  • protektív antigén
   • mindkét másik toxinhoz szükséges (azok a fajlagos hatású A alegységek)
   • azok sejtfelszínhez kötődő alegységeként funkcionál (B alegység)

Bőranthrax

szerkesztés
 • a spórák a bőr apró sérülésein át hatolnak be
  • itt alakul ki a pokolvar vagy pustula maligna
  • ez egy piros és oedemás udvarral körülvett nekrotizáló terület
 • ha a folyamat a nyirokutakon vagy a vérpályán keresztül disszeminálódik, septicus kórkép alakul ki

Tüdőanthrax

szerkesztés
 • a spórák inhalációja által jön létre
 • haemorrhagiás pneumoniát alakít ki
  • ez gyorsan septicaemiává alakul
 • kezelés nélkül 100%-ban terminális shockhoz és halálhoz vezet
 • régen a gyapjúválogatók és csontgombcsiszolók betegsége volt

Bélanthrax

szerkesztés
 • igen ritka
 • a fertőzött állat húsának elfogyasztása által alakul ki
 • akár egy nap után haemorrhagiás hasmenést okoz
  • gyorsan septicaemia alakul ki
  • ez halálos kimenetelű

Diagnózis

szerkesztés

Mikroszkópos vizsgálat

szerkesztés
 • a mikroszkópos vizsgálat az érintett terület váladékából a típusos morfológiájú, levágott végű kórokozókat mutatja ki
  • a toknak megfelelően nem festődő udvar van a baktériumok körül
 • ezt specifikus immunfluoreszcens vizsgálat egészítheti ki

Diagnózis tenyésztéssel

szerkesztés
 • a tenyésztésnél diagnosztikus értékű:
  • az emelt CO2-tenzió melletti telepmorfológia
  • csőtáptalajban a mozgás hiánya
  • proteáz-aktivitás (fenyőfaszerű növekedés)

Intraperitonealis állatoltás

szerkesztés
 • egéren vagy tengerimalacon végzik
 • végezhető mintával vagy tenyészettel is
 • a kórokozó 1-2 nap alatt az állat septicaemia következtében beálló halálát okozza
 • a kórokozó jelenléte visszatenyésztéssel vagy kenettel ellenőrizhető
 • a Koch-féle posztulátumok felállításához is hasonló kísérletek vezettek, éppen a B. anthracissal

Szerológiai diagnózis

szerkesztés
 • ELISA-val végzik
 • többnyire retrospektív
 • a gyakorlatban használt antibiotikum-csoportok nagy részével szemben érzékeny
 • a diagnózis gyanúja esetén azonnal meg kell kezdeni a kezelést
 • választandó szer a penicillin
  • túlérzékenység esetén clindamycin vagy tetraciklin
 • emberről emberre ritkán terjed
  • a beteget ennek ellenére szigorúan el kell különíteni

Epidemiológia

szerkesztés
 • az elsődleges feladat a környezeti fertőző források megszűntetése
  • az "elátkozott mezőket" már régebben felszámolták
  • az elhullott állatokat el kell égetni
 • az ellenanyagszint a fertőzés után gyorsan csökken
 • nem marad vissza tartós immunitás
  • állatokat lehet attenuált kórokozóval vakcinálni (Pasteur végezte először sikeresen)
  • ezt emberen nem alkalmazzák, mert nem elég biztonságos
  • toxoid adásával nem értek el tartós védettséget
  • már van lehetőség rekombináns protektív antigén adására
 • bejelentése és kijelentése kötelező
  • értesítendő a hatósági állatorvos
  • a tüdő- és bélanthraxos betegek elkülönítendőek

Bacillus cereus

szerkesztés

Morfológia és diagnózis

szerkesztés
 • jól elkülöníthető a B. anthracistól:
  • lekerekített pálcavégek
  • csillók vannak
  • tok nincs
 • tenyészetben véres agaron igen széles hemolitikus zónát képez

endospóra képző

Patogenitás és virulenciafaktorok

szerkesztés

A fertőzés formái

szerkesztés
 • ételmérgezés
 • ritka sebfertőzések
  • ebben nem bizonyított a szerepe
 • traumás endophthalmitis
  • ennek bizonyítottak kórokozója

Ételmérgezések

szerkesztés
 • két formája az emetikus és a hasmenéses szindróma
  • az emetikus forma oka egy preformált, hőstabil enterotoxin
   • ez néhány órás inkubáció után hat
  • a hasmenéses forma oka egy hőlabilis enterotoxin
   • ez 8 órás inkubáció után jelenik meg
   • a toxin egy adenilát-cikláz-aktivátor
 • a fertőzés forrása a nem megfelelően készített vagy tárolt élelmiszer
  • legfőképpen a rizs
  • az ételminta vizsgálata gyakan milliárdos nagyságrendű csíra/g-ot mutat ki
 • az ételmérgezés kezelés nélkül vagy tüneti kezelése gyógyul
  • antibiotikum adása nem szükséges
 • a traumás endophthalmitis kezelése penicillin-származékokkal történik

Egyéb Bacillusok

szerkesztés
 • kontaminánsként van jelentőségük
  • azonosításuk differenciáldiagnosztikai szempontból fontos
 • fajok:
  • B. subtilis
  • B. mesentericus
  • B. megaterium
 • különleges jelentősége van a B. stearothermophilusnak
  • ennek erősen hőálló a spórája, autoklávok hatékonyságának ellenőrzésére használják
  • hasonlóan Bacillus-spórákat használnak a sugár- és gázsterilezés ellenőrzésére
   • ilyen spórák a B. globigii és a B. pumilis