Jegyzetek medikusoknak/Mikrobiológia/Részletes bakteriológia/G+ coccusok/Staphylococcus genus


A Staphylococcus genus általában szerkesztés

A bőr és a bőrfüggelékek, a nasopharynx és más nyálkahártyák normál flórájához tartoznak, típusos gennykeltők.

Staphylococcusok és Micrococcusok elkülönítése szerkesztés

A Staphylococcusok hasonlóságot mutatnak az apathogén Micrococcusokkal. Elkülönítésük alapja:

 • a Micrococcusok obligát aerobok, nem fermentálnak
 • a Micrococcusok ellenállóak lysostaphinnal és nitrofurantoinnal szemben

Morfológia szerkesztés

 • sejtmorfológia:
  • szabályos gömb alakú, 0,8-1,0 µm átmérőjű baktériumok
  • csillójuk és spórájuk nincs.
 • telepmorfológia:
  • szilárd táptalajon szőlőfürtszerű csoportokat alkotnak
  • folyékony tenyészetben kisebb csoportokat vagy láncokat alkotnak

Tenyésztés szerkesztés

 • nem igényes baktériumok
 • fakultatív anerobok
  • így aerob és anaerob módon is tenyészthetők
 • ellenállóak
  • jól tűrik a hiperozmotikus környezetet
 • 37 ˚C-on tenyészthető optimálisan
  • ekkor fehér, sárga vagy aranyszínű, domború telepeket képez
  • a pigment lipofil, a táptalajt nem festi
  • anaerob tenyésztésnél nincs pigmentképzés
 • véres agaron főleg a pathogén törzsek körül hemolitikus udvar látható

Biokémia szerkesztés

 • kataláz-pozitív
 • a szénhidrátokat fermentálja
  • a patogén törzsek a mannitot is bontják
  • a fermentálás eredménye gázfelszabadulás nélküli savtermelés
 • a nitrogén-anyagcsere változatos
  • indolt nem képez
  • az ureumot hidrolizálja
 • a zselatint folyósítja (proteolízis)
 • a lipideket enzimatikusan lebontja és hasznosítja
 • fontos biokémiai jellemzője a koaguláz termelése vagy annak hiánya
  • ez különbözteti meg a S. aureust a többi Staphylococcustól
  • ezek koaguláz-negatívak (KNS)

Ellenállóképesség szerkesztés

 • ellenállóbbak, mint a többi, spórával nem rendellkező mikróba
 • mivel spórát nem képez, hővel elölhető
 • elpusztítja:
  • fenol, jód- és klórtartalmú dezinficiensek
 • hatástalan:
  • kvaterner ammóniumsók, alkohol és aceton

Antigénszerkezet szerkesztés

 • 9 antigén által sorolják szerológiai csoportokba
 • ezekbe a ma ismert törzsek 95%-a besorolható
 • fágtípusok
  • a S. aureusnak 5 fágcsoportja vagy fágtípusa van: I-IV és egy vegyes
   • a III. típus a leggyakoribb, főleg ételmérgezésekben
  • a S. epidermidisnek két fágcsoportja van
 • a fágtípusok és a szerotípusok nem függenek össze lényegesen

Patogenitás szerkesztés

 • a leggyakoribb emberi bakteriális patogének
 • a patogenitás mértékét a biokémiai aktivitások determinálják:
  • koaguláz
  • hemolízis
  • DNáz
  • foszfatáz
  • mannitbontás
  • zselatinbontás

Gyakran okozott betegségek szerkesztés

Mindezekre fiatalkorban nagyobb a fogékonyság.

Rezisztencia szerkesztés

 • a következőkkel szemben természetes rezisztenciával rendelkeznek:
  • bacitracin
  • nalidix- és oxolinsav-származékok
  • polymyxinek
  • nitroimidazolok
  • poliének
 • a S. sapprophyticus különleges jellemzője, hogy nem érzékeny novobiocinre
 • könnyen mutálódnak és transzformálódnak
 • szulfonamidok iránt kevéssé érzékenyek, rezisztensek is lehetnek
 • a penicillin iránt kezdetben érzékenyek voltak
  • ma már több, mint 90%-ban rezisztensek
 • a hétköznapi életben előforduló törzsek 95%-ában hatékony a β-laktamáz-stabil penicillin
  • nosocomialis fertőzésekben egyre gyakoribbak a meticillin-rezisztens Staphylococcusok (MRSA és MRKNS)
  • ezek egyben minden penicillinszármazékra és cefalosporinra rezisztensek

Terápia szerkesztés

 • minden esteben szükséges tenyésztés
 • addig lokális fertőzésekben:
  • mupirocin
  • chloramphenicol
  • primycin
 • generalizált fertőzésekben:
  • oxacillin
  • cefaclor
  • cefuroxim
 • súlyosabb esetekben:
  • vancomycin
  • teicoplanin
 • multirezisztens törzsek által okozott generalizált fertőzésekben:
  • vancomycin
  • teicoplanin
  • netilmycin
  • amikacin
  • ciprofloxacin
 • terápiás preferencia: szűk spektrumú, intracellulárisan felhalmozódó szerek
  • lincosamidok
  • macrolidek
  • pl. clindamycin
   • ezt a szert kell alkalmazni osteomyelitis és tüdőtályog esetén is

Staphylococcus aureus szerkesztés

Telepmorfológia szerkesztés

 • telepei aranysárgák
  • véres agaron szürkéssárgák, β-hemolitikus udvarral
 • koaguláz-pozitív
  • ez a legjellemzőbb patogenitási tulajdonsága
  • ennek tesztje: citrátos nyúlplazmához kevert coccusok a fibrinképződés miatt összecsapzódnak
 • termel endo- és exokoagulázt is
  • az endokoaguláz a sejt felszínén, az exokoaguláz arról leválva működik

Patogenitás szerkesztés

 • immunológiailag nem kompromittált szervezetre is patogén, ha biztosított a bejutás lehetősége
 • a fertőzés a bejutástól és a törzstől függően lehet:
  • lokális vagy szisztémás
  • toxémiával vagy anélkül

Virulenciafaktorok szerkesztés

Sejthez kötött virulenciafaktorok szerkesztés

 • poliszacharid tok
 • mikrokapszula
 • nyák
 • teikolsav, teikuronsav
 • lipoteikolsav
  • ezt a patogén törzsek termelik
  • jelenléte, illetve az ellene termelt ellenanyag titere prognosztikus értékű
 • protein A: az IgG-k Fc-részét köti
 • specifikus adhéziós proteinek:
  • fibrinogén-
  • fibrin-
  • fibronektin-
  • trombospondin-
  • trombin-
  • vitronektin-
  • kollagén-
  • lamininkötő fehérjék
 • ezek biztosítják a baktérium számára:
  • adhéziót
  • maszkírozást
  • tápanyagforrást
 • aspecifikus tapadás:
  • adszorptív hidrofobicitás: tapadást biztosít
  • aggregatív hidrofobicitás: maszkírozást biztosít
   • az aggregátumok belsejében a baktériumok védettek

Extracelluláris, nem toxikus patogenitási faktorok szerkesztés

 • koaguláz: csak patogén törzsek termelik
  • két anyag hatására következik be az alvadás
  • a tulajdonképpeni koagulázt a baktérium termeli
  • a másik egy aktivátor, ami normálisan is jelen van a humán plazmában
  • kimutatása nyúlplazmával történik
 • fibrolizin: a gyulladásban keletkező fibrin feloldásával az inváziót segíti elő
 • hialuronidáz: a kötőszöveti GAG-ok feloldásával segíti az inváziót
 • foszfatáz: a patogén törzsek termelik
 • DNáz: a gazdaszervezet DNS-ét intra-és extracellulárisan is bontja
 • lipolizin: minden lipidet képes lebontani
  • így tud terjedni a zsírszövetben is
 • zsírsavakat módosító enzimek: a módosított zsírsavak a baktériumra is toxikusak

Pirogén toxikus szuperantigének (PTSA-k) szerkesztés

Hatásaik

 • sejtszintű mechanizmusok
  • a macrophagok nagy mennyiségű TNF-α-t és IL-1-et termelnek
  • a B-sejtes immunitást szupprimálják
  • masszív T-sejtes proliferációt indukálnak, ennek eredménye:
   • TNF-β
   • IL-2
   • IFN-γ fokozott szekréciója
 • tünetek
  • láz
  • kiütések
  • kapilláriskárosodás
   • emiatt hypotensio, shock, halál
  • fokozott érzékenység az endotoxin-sokk iránt

A S. aureus PTSA-i

Toxinok szerkesztés

A törzsek négyféle hemolizint és egyféle leukocidint termelnek. Ezek közül az α-hemolizin termelése a leggyakoribb.

 • a toxinok termolabilisek és antigéntulajdonságúak, ellenük antitoxinok termelődnek
 • α-hemolizin
  • másik neve: α-toxin
  • a S. aureus termeli, a legtöbb humán patogén törzsre jellemző
  • toxikus a legtöbb emberi és emlőssejtre
  • dermonekrotikus és neurotoxikus hatású
  • cilindrikus heptamerként épül be a gazdasejt membránjába
  • a kialakult pórusok 1000 daltonig áteresztenek
   • ez K-leadáson és Na-felvételen keresztül ozmotikus duzzadáshoz és lízishez vezet
  • ezen kívül a macrophagokból IL-1β szekrécióját váltja ki
   • ez myelindisruptiot okoz
 • β-hemolizin
  • másik neve: szfingomielináz C
  • nem dermonekrotikus és nem letális
  • lizálja a birka VVT-it, a nyulakét viszont nem
  • a szfingomielint N-acil-szfingozinre és foszforilkolinra hasítja
 • γ-hemolizin:
  • másik neve: kétkomponensű toxin
  • toxikusak a makrofágokra, monocytákra és szegmentekre
  • hemolitikusak több emlősfaj erythrocytáira
 • δ-hemolizin:
  • másik neve: δ-toxin, δ-lizin
  • 26 aminosavból álló oligopeptid toxin
  • egy ampfifil alfa-hélix, felületaktív anyagként hat
  • sokfajta emlőssejtet képes károsítani
  • a S. aureus mellett a S. haemolyticus is termeli
 • leukocidin:
  • a patogén törzsek nagy része termeli
  • a fehérvérsejteket károsítja
  • kimutatása a Neisser-Wechsberg-módszerrel történik
   • lényege, hogy a toxin az élő nyúl-fehérvérsejtek redukáló tulajdonságát in vitro megszünteti

Staphylococcus epidermidis szerkesztés

Morfológiai és biokémiai jellemzők szerkesztés

 • mikroszkópos megjelenése azonos a S. aureussal
 • krétafehértelepeket képez
  • nyáktermelő, emiatt a telepek diffúzak
 • koaguláz-negatív
 • nem, vagy csak gyengén hemolizál
 • bacitracinra rezisztens, novobiocinre érzékeny
 • csak néhány virulenciafaktort termel a S. aureus faktorai közül
  • túlélését a nyákban és a biofilmben való maszkírozottsága biztosítja

Jelentőség szerkesztés

 • a bőr és a nyálkahártyák normál flórájának egyik legjelentősebb tagja
 • a nyáktermelés miatt nagy affinitással kötődik műanyagfelületekhez
  • a vénákba ültetett katéterek felületén biofilm formájában van jelen
 • a biofilmből a keringésbe sodródó baktériumok megtapadnak:
  • műbillentyűkön
  • peritoneumon
  • lépben
  • vesében
 • ezek microabscessusokat hozhatnak létre
  • ezek később disszeminálódnak, tartós sepsist és bacteraemiát okozva
 • immunszuppresszió esetén szaporodásuk zavartalan
 • bőrgennyesedést ritkábban okoz, mint a S. aureus
  • ezek enyhébb lefolyásúak

Staphylococcus haemolyticus szerkesztés

Morfológia és diagnosztika szerkesztés

 • mikroszkópos megjelenése azonos a S. aureussal
 • krétafehér, labdaszerű telepeket képez
  • anaerob növekedése gyenge
  • aerob módon tenyésztbe erőteljesen, savképzéssel bontja a D-trehalózt és az N-acetil-glükózamint
 • nyákot ritkán és gyengén termel
 • koaguláz-negatív
 • béta-hemolizál
  • a hemolitikus udvar a S. aureusénál kisebb, de a S. epidermidisénél nagyobb
 • bacitracinra rezisztens

Jelentőség és patogenitás szerkesztés

 • a bőr normál baktériumflórájának tagja
  • fiziológiás körülmények között nem okoz fertőzést
 • a sebekbe hidrofóf-hidrofób interakcióval jut be
  • kevés fibronektinkötő fehérjét is termel
 • a sejtek membránját hemolizinnel oldja
 • ép immunrendszerű szervezetben nem perzisztál
 • immunszuppresszáltakban a baktérium súlyos, akár halálos fertőzést okoz az alábbi helyekre jutva:
  • serosa
  • endothel
  • sérült mucosa

Staphylococcus hominis szerkesztés

 • a bőr normál flórájának tagja
 • anaerob glikolízisre nem képes
  • a glükózt nem fermentálja
  • az egyetlen ilyen a Staphylococcusok között
 • a nosocomialis fertőzések 5\%-áért felelős

Staphylococcus sapprophyticus szerkesztés

Jelentőség szerkesztés

 • a bőr normál flórájának tagja
  • főleg perianalisan, periurethralisan és a genitaliákon fordul elő
 • a szexuális életet kezdő nőkben acut cystitist okoz ("honeymoon cystitis")

Patogenitás szerkesztés

 • tapadási faktora a hemagglutinin
  • ezzel tapadhat közvetlenül is
  • a másik lehetőség a hemagglutinin-lektin glukokonjugátum képződése
 • fibronektinkötő proteinje specifikus kapcsolódási lehetőséget biztosít az epithelhez
 • ureáz-aktivitásával ammóniát képez
  • ez a húgyutak lokális irritációját okozza
 • egyes törzsek a δ-toxinhoz hasonló toxint termelnek
  • ilyenkor a vizelet véressé válik

Diagnosztika szerkesztés

 • novobiocin-rezisztens
  • ez minden egyéb, gyakran előforduló Staphylococcustól elkülöníti