Jegyzetek medikusoknak/Neurológia/Az aphasia fogalma és formái

Aphasia: a beszéd mozgásteljesítményének vagy értésének olyan zavara, amelyben a mozgásban részt vevő izmok működése vagy a hallás megtartott.

Motoros aphasia

szerkesztés

Ilyenkor a beszéd képzésében részt vevő izmok és azok beidegzése is ép, a beteg mégsem képes szavakat alkotni. Érti, ismeri a fogalmakat, de nem tudja őket kifejezni. Lehet teljes vagy részleges.

A laesio helye a Broca-féle beszédmező, a középső és alsó frontalis gyrusban és a gyrus praecentralis alsó részén, ez a domináns félteke Br. 44-es területe.

Tünetei:

 • szótalálási nehézség: a felmutatott tárgyat nem tudja megnevezni
 • gyakori körülírás
 • távirati stílus, nincs ragozás (infinitivusokat használ) és mondatszerkesztés (agrammatismus)
 • literalis paraphasia: egyes betűk, hangok felcserélése
 • perseveratio: megakadás egy szórésznél, annak ismételgetése (echolalia)

Szenzoros aphasia

szerkesztés

A laesio helye a Wernicke-központ, Br. 41, a domináns félteke temporalis lebenye.

Tünetei:

 • verbalis paraphrasia: ép beszéd, gyakori szócsere
 • zsargonaphasia: értelmetlen szavak, neologismusok
 • általában sok beszéd
 • szóutánmondás gyakran sikertelen

Amnesztikus (anomiás) aphasia

szerkesztés

A szóemlékképek felidézésének zavara: nem tudja a felmutatott tárgyat megnevezni, de jó utánmondás és spontán beszéd.

Laesio helye: Br. 39, domináns féltekei parietalis lebeny.

Vezetéses aphasia

szerkesztés

A hallott szavak utánmondása sikertelen, egyébként ép beszédértés és -képzés.

Laesio helye: insula.

Nem kérgi formák

szerkesztés
 • capsula interna elülső részének sérülése: megnevezési és szemantikus zavar
  • tásuló tünetek: depressio, meglassultság, hemiparesis, hemihypaesthesia
  • a depressio kezelésével javul a beszédteljesítmény
 • nucl. caudatum fejének sérülése: nem folyamatos szemantikus paraphasia
 • a thalamus sérülései: attól függően, hogy a thalamus melyik része sérül, lehet amnesztikus aphasia megtartott beszédkésztetés, vagy csökkent beszédkésztetés