Jegyzetek medikusoknak/Neurológia/Az apraxia fogalma, lokalizációs értéke

Definíció

szerkesztés

Apraxia: az akaratlagos mozgás vagy valamely összetett cselekvés végrehajtásának olyan zavara, ami nem magyarázható a mozgásképesség zavarával és az izomerő csökkenésével.

Ideomotoros apraxia

szerkesztés
 • a beteg képes megtervezni a mozgásokat, de nem tudja végrehajtani
 • felismeri, hogy a mozgás helytelen, de nem tudja javítani
 • végre tudja hajtani "élesben" a feladatot, de utánozni nem tudja (tárgy nélkül)
 • oka általában a domináns oldali Wernicke-mező, ill. a praefrontalis motoros asszociációs kéreg sérülése

Ideatoros apraxia

szerkesztés
 • spontán cselekvések is zavartak, de megmarad az utánzás képessége
 • elvész a mozgástervezés képessége: nem tud többelemű feladatsort végrehatani
 • a domináns gyrus supramarginalis laesiója okozza

Kinetikus apraxia

szerkesztés
 • egy végtagra, vagy annak egy részére vonatkozó mozgászavar
 • a végtag ereje megtartott, de nem lehetségesek finom mozgások
 • oka a praemotoros kéreg károsodása

Konstruktív apraxia

szerkesztés
 • a térérzékelést igénylő mozgásfeladatok sikertelenek
 • oka a szubdomináns félteke parietalis sérülése

Vizsgálatok

szerkesztés
 • beszéd vizsgálata:
  • spontán beszéd
  • szótalálás tárgymegnevezéssel
  • beszédmegértés
  • automatikus beszéd (pl. számok, hónapok nevei)
  • utánmondás
  • betűzés
  • szavak betűszámának felismerése (Lichtheim-próba)
 • mimika megértése
 • olvasás vizsgálata:
  • hangos olvasás
  • betűfelismerés
 • írás vizsgálata:
  • spontán írás
  • diktálás
  • szöveg másolása
  • számjegyek felismerése és írása
 • cselekvések vizsgálata:
  • konkrét tárggyal végrehajtás
  • végrehajtás imitálása tárgy nélkül
  • többtagú utasítássor végrehajtása