Jegyzetek medikusoknak/Neurológia/Dementiával járó leggyakoribb kórképek

Definíció

szerkesztés

Dementia: a cognitiv funkció zavara, melynek tünetei:

 • feledékenység (raktározó emlékezet zavara)
 • korábban megtanult ismeretek elvesztése (felidéző emlékezet zavara)
 • absztrakciós képességek csökkenése
 • kísérheti afázia, apraxia, agnosia, személyiségváltozás
 • az önellátóképesség romlik

Fontos elkülöníteni a depressio okozta hasonló tünetegyüttestől; ezt nevezték régebben pseudodementiának.

Gyakoriság szerint csökkenő sorrendben:

 • Alzheimer-kór, az esetek 2/3-a
 • keringési elégtelenség: vascularis dementia, 15-20%
 • Diffúz Lewy-testes betegség
 • ritka (1% vagy az alatt):
  • Pick-betegség
  • Wernicke-Korsakow-szindróma
  • kábítószer és mérgezés
  • trauma
  • tumor
  • progresszív supranuclearis bénulás
  • Parkinson-kór
  • AIDS
  • SM
  • Creutzfeld-Jacob-kór

Corticalis és subcorticalis formák

szerkesztés
 • corticalis dementiáknál az agykéreg asszociációs régióihoz kötött ismeretanyag vész el, cognitív- és memóriazavarok jelentkeznek; ilyenek:
  • Alzheimer-kór
  • DLB
  • kérget érintő infarctusok
  • CJ
 • subcorticalis dementiák esetében a gondolkodás olyan fundamentális műveletei károsodnak, mint az aktivitás, figyelem, motiváció és döntés; megváltozhat az érzelmi és indulati élet
  • ilyenkor nem a tárolt ismeretanyag, hanem annak felhasználása károsodik, ezt nevezik exekutív zavarnak.
  • ilyenek:
  • Huntington-chorea
  • Wilson-kór
  • progresszív supranuclearis bénulás
  • multiplex lacunaris infarctus (status lacunaris)
  • normális nyomású hydrocephalus
  • thalamuslágyulás
  • AIDS-dementia-komplexum
  • Parkinson-kór

Alapvető különbségek:

 • subcorticalis dementiáknál csak minimalis anomia van, nincs igazi aphasia
 • a subcorticalis dementiáknál az emlékek felidézése segítséggel sikerül, corticalisnál segítséggel sem
 • subcorticalis dementiáknál járási, tartási és tónusrendellenességek észlelhetők

Minimális kognitív deficit (MCD)

szerkesztés

Enyhe fokú gondolkodászavar, amit a beteg megél, panaszokat okoz számára, de a mindennapi életvitelt nem teszi lehetetlenné. Valódi dementiává fejlődése valószínű, ha:

 • hippocampus-atrophia van jelen,
 • apoE4-allél mutatható ki,
 • Parkinson-kór is fennáll,
 • alacsonyak a pontszámok a rövid távú emlékezet tesztjeiben.

Alzheimer-kór

szerkesztés
 • a legtipikusabb és leggyakoribb corticalis dementia
 • a halálozás okai között a rosszindulatú daganatok és cardiovascularis halálokok után következik

Diagnosztika

szerkesztés

Klinikailag nem lehet egyértelműen diagnosztizálni, de nagy valószínűséggel fennáll, ha:

 • atrophiás a hippocampus és a környező fehérállomány, és az amygdala
  • ennek következtében a temporalis kamraszarv tágult
 • a kognitív hanyatlás
  • tesztekkel megerősíthető,
  • fokozatos,
  • a gondolkodás 2 vagy több területét érinti
 • tájékozódási nehézség a mindennapi életben
 • pozitív családi anamnézis

Biztos diagnózis csak postmortem szövettani vizsgálattal állítható fel.

Patológia

szerkesztés

Klasszikus taupathia (a mikrotubulus egyik fehérjéjének betegsége).

Szövettanilag két fő elváltozás:

 • szenilis vagy neuritplakk (NP)
  • béta-amyloid peptidből állnak, ami az amyloid prekurzor protein (APP) származéka
 • neurofibrillaris köteg (NFT)
  • ezek kórosan foszforilált tau-fehérjéből állnak

Kórlefolyás

szerkesztés
 • a Braak-féle felosztás három szakaszt, azon belül két-két stádiumot különít el
 • első, entorhinalis szakasz, I-II. stádium: az entorhinalis kéreg (gyrus parahippocampalis) idesejtjeiben jelenik meg először NFT
  • innen indul ki a perforáló pálya, ami a neocortex és a hippocampusszal köti össze
 • második, limbicus szakasz, III-IV. stádium:

Vascularis dementia

szerkesztés
 • okai multiplex infarktusok; ezek lehetnek:
  • multiplex nagy infarktusok
  • multiplex kis infarktusok, kritikus agyi részek érintettségével
  • diffúz chronicus vascularis folyamat: Binswager-betegség

Vizsgálatok

szerkesztés

Anamnézis

szerkesztés

A következő kérdésekre keresünk választ:

 • mikor kezdődött az elbutulás?
 • miben nyilvánult meg?
 • milyen gyorsan haladt előre?
 • kialakult-e járászavar, ataxia, incontinentia?
 • fogyasztott-e gyógyszert, kábítószert nagyobb mennyiségben?
 • beszéde romlott-e?
 • feje fájt-e? trauma volt?
 • van-e hasonló beteg a családban?

Szellemi teljesítmény megítélése

szerkesztés

A legegyszerűbb vizsgálati módszer a Mini Mental State (MMS):

 • tájékozódás:
  • mondja meg az évet, a hónapot és a napot (0-5 pont)
  • mondja meg, hol van (ország, város, kórház, emelet, 0-5 pont)
 • emlékezet:
  • három tárgy nevét ismételje, majd kicsit később ismét (jó válaszonként 1 pont)
 • figyelem és számolás:
  • 100-tól hetesével számoljon vissza (1 pont)
   • vagy: szavak betűzése visszafelé
 • nyelvi teljesítmény:
  • nevezze meg a felmutatott órát és ceruzát (0-2 pont)
  • ismételje: "hacsak, azonkívül, ellenben" (1 pont)
  • teljesítsen háromelemű parancsot (3 pont)
 • olvasott utasítás végrehajtása: (mindegyik 1 pont)
  • "csukja be a szemét"
  • "írjon egy mondatot"
  • "rajzolja le az ábrát"

Egyéb vizsgálatok

szerkesztés

Belgyógyászati vizsgálatok:

 • pajzsmirigyfunkció
 • B12- és folsav
 • hypertonia és szívritmuszavar
 • chr. máj-, tüdő-, vesebetegségek irányába

Fizikális neurólógiai vizsgálatok:

 • gócjelek, elsősorban liberációs jelek keresése
 • látótérkiesés
 • aphasia
 • hosszúpálya-tünetek

Képalkotó diagnosztika:

 • atrophia
 • tumor