Jegyzetek medikusoknak/Oxyológia/Neurológiai vizsgálat a helyszínen

Neurológiai vizsgálat a helyszínen

szerkesztés

Meningealis izgalmi jelek

szerkesztés
 1. Tarkókötöttség (fej emelése)
 2. Kernig-jel (nyújtott láb emelése, bizonyos szögnél behajlik)
 3. Brudzinski-jel (fej előrehajtása, lábak flectálódnak)

Koponya alaki eltérései, külsérelmi nyomok

szerkesztés

Agyidegek vizsgálata

szerkesztés

II. n. opticus

 • Visus, confrontalis látótérvizsgálat

III. n. oculomotorius -IV. n. abducens -VI. n trochlearis

 • Pupillák (neg: mko egyenlő, kp tág, kerek, ép szélű, centrális)
 • Direkt és konszenzuális fényreflexek
 • Accomodatio és convergentia reakció
 • Fürkésző, parancsolt, vezetett szemmozgások
 • Oculocephalikus reflex
 • Kettőslátás
 • Nystagmus

V. n. trigeminus

 • Rágóizomzat tömege, tapintása, tónusa
 • Állcsúcs-deviáció
 • Érzőműködés, cornea-reflex
 • Kilépési pontok nyomásérzékenysége

VII. n. facialis

 • Arc szimmetriája
 • Homlokráncolás, szemhéjzárás, fogmutatás

VIII. n. vestibulocochlearis

 • Hallás (hypacusis?)
 • Vestibularis apparátus: Dix-Hallpike (ülő helyzetből hirtelen vízszintes alá)

IX. n glossopharyngeus -X. n. vagus

 • Lágyszájpadívek szimmetriája
 • Uvuladeviáció
 • Lágyszájpad-, garatreflexek
 • Hangképzés, nyelés

XI. n. accessorius

 • M. sternocleidomastoideus, m. trapezius tömege, tapintása, tónusa
 • Fejfordítás, vállemelés

XII. n. hypoglossus

 • Nyelvdeviáció, -fasciculatio, atrophia

Reflexek vizsgálata

szerkesztés
 • Triceps
 • Biceps
 • Radius
 • Hofmann
 • Trömner
 • Patella
 • Achilles
 • Babinski

Izomtónus, izomerő vizsgálata

szerkesztés

Érzőkör vizsgálata

szerkesztés

Végtagataxia vizsgálata

szerkesztés
 • Ujj-orrhegy-próba
 • Térd-sarok-próba

Állás és járás vizsgálata

szerkesztés
 • Romberg
 • Posturalis instabilitás
 • Vakjárás


 • Dysdiadochokinesis
 • Laseque

Vegetatív idegrendszer

szerkesztés
 • Vaso- és sudomotorium
 • Sphincterzavar

Pszichés státusz

szerkesztés
 • Tudat
 • Orientáltság térben, időben, auto-, allopszichésen
 • Adekvát válaszok
 • Viselkedés konvencionalitása
 • Alaki, tartalmi zavar a gondolkodásban
 • Érzékcsalódás, észrevevés zavara
 • Emlékezet
 • Hangulat
 • Suicid szándék