Kertészet/Kártevők/Cserebogár

Cserebogár


w:Májusi cserebogár

A cserebogárformák (Melolonthinae) a rovarok (Insecta) osztályában a ganajtúrófélék (Scarabaeidae) családjának egyik alcsaládja. Az alcsaládba 28 élő és egy kihalt nemzetséget, valamint 11, nemzetségen kívüli nemet sorolunk.

Életmódjuk szerkesztés

Növényekkel táplálkozó, zömmel kártékony bogarak. Egyedfejlődésük általában több évig tart. Valamennyi gyümölcstermő és szántóföldi növényt károsítja, de nem csak a bogár, (levélrágás), hanem annak a föld alatt több évig fejlődő lárvája is károsít. Megrágja, vagy kiodvasítja a főgyökereket, a gyökértörzset, ami a fa, szőlőtőke, málna, vagy az eper (szamóca), részleges, vagy teljes pusztulásához is vezethet.

Mechanikai védekezéssel lehet gyéríteni, a bogarakat (a reggeli órákban lerázni a dermedt bogarakat), valamin talajmunkáknál összeszedni a pajorokat (minkét esetben a baromfiaknak kedvenc csemegéje), elpusztítani, elégetni azokat. Megelőzés érdekében a telepítés előtt fertőtleníteni kell a talajt, növényvédő szerekkel a rajzás évében a legcélszerűbb védekezni.

Lárváik a földben élnek; az embrió csak nedves talajban fejlődik ki. A lárva a talajban vízszintesen és függőlegesen is vándorol:

  • a fiatal lárvák humuszevők.
  • az idősebbek polifág gyökérkártevők.

A lárva a gyökeret elrágja, hámozza, gödrös mélyedéseket készít. Rágásával a másodlagosan károsító kórokozóknak is utat nyit.

Az imágók jóval kevesebb tápnövényen élnek, mint a lárvák. Tápnövényük leveleit szabálytalan szélű, karéjozó rágással károsítják. Gradáció idején az elsődleges tápnövényeket tarrá is rághatják.

A talajban lárva vagy imágó alakban telelnek.

Fajok, nemek szerkesztés

Magyarországon leggyakoribb és legjelentősebb kártevő cserebogárfaj a májusi cserebogár (Melolontha melolontha).

További, ismert kártevő fajok:

  • Az erdei cserebogár (Melolontha hippocastai) megjelenése és életmódja is nagyon hasonlít a májusi cserebogáréhoz. Főleg a tölgyerdőkkel határos területeken károsít.
  • A kalló cserebogár (Polyphylla fullo) a Kárpát-medencében homokos talajú élőhelyeken fordul elő. Fejlődési ciklusa 4 éves; mind a négyszer lárva alakban telel át. Főleg a szőlőt, a gyümölcsfák csemetéit, a tölgyeket és a napraforgó károsítja.
  • A keleti cserebogár (Anoxia orientalis) is homoktalajokon jellemző. Fejlődési ciklusa ugyancsak 4 éves, és mind a négyszer lárvaként telel át.
  • A pusztai cserebogár (Anoxia pilosa) is homoktalajokon él. Fejlődési ciklusa 3 éves; mind a háromszor lárva alakban telel át. Tápnövénye az erdei fenyő.
  • Az áprilisi cserebogár (vörhenyes cserebogár, Rhizotrogus aequinoctialis) főleg a sík- és dombvidékek kötöttebb talajain él; a lárva főleg a szántóföldi növények gyökerein. Fejlődési ciklusa 3 éves; harmadszorra a kifejlett bogár telel át Az imágó nem táplálkozik.
  • A (közönséges) júniusi cserebogár (Amphimallon solstitialis) középkötött és laza talajokon fordul elő. Két év alatt fejlődik ki; mindkétszer a lárva telel át. Az imágó kártétele minimális
  • A zöld cserebogár (Anomala vitis) főleg homoktalajokon él. Két év alatt fejlődik ki; mindkétszer a lárva telel át. A lárva polifág gyökérkártevő, az imágó a szőlő, az alma és a napraforgó leveleit rágja.
  • A bundásbogár (Epicometis hirta) lárvája gyökerekkel táplálkozik, kártétele nem jelentős. Az imágó polifág, alapjában virágporevő, de a gyümölcsfélék, a szőlő és a szántóföldi növények virágrészeit is rágja, amivel terméketlenséget okoz.

Az alcsalád nemzetségbe nem sorolt nemei:

Kártétele szerkesztés

Valamennyi gyümölcstermő és szántóföldi növényt károsítja, de nem csak a bogár, (levélrágás), hanem annak a föld alatt több évig fejlődő lárvája is károsít. Megrágja, vagy kiodvasítja a főgyökereket, a gyökértörzset, ami a fa, szőlőtőke, málna, vagy az eper (szamóca), részleges, vagy teljes pusztulásához is vezethet.

Mechanikai védekezéssel lehet gyéríteni, a bogarakat (a reggeli órákban lerázni a dermedt bogarakat), valamin talajmunkáknál összeszedni a pajorokat (mindkét esetben a baromfiaknak kedvenc csemegéje), elpusztítani, elégetni azokat. Megelőzés érdekében a telepítés előtt fertőtleníteni kell a talajt, növényvédő szerekkel a rajzás évében a legcélszerűbb védekezni.
Forrás:

Magyar Wikipédia:, Cserebogár, 2011. március 1., 06:26 (CET)