Kertészet/Növényvédők/Gombaölők/Buvicid K 370 SC

Növényvédő szerek - Buvicid K 370 SC

Adalékok Csávázók Gombaölők Gyomirtók Lemosók Rovarölők Talajfertőtlenítők Vadriasztók Egyéb szerekBuvicid K 370 SC Hatóanyag: Elsősegély Kategória Méhekre Vizekre Munka eü.v.idő Tűzveszély
Gombaölő szer 31% kaptán+17% növényi olaj+10% karbamid általános eljárás gyenge méreg nem veszélyes közepesen veszélyes 4 nap mérsékelten tűzveszélyes
Védő felszerelés:
Előkészítő: Védőruha, -kesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli
Felhasználáskor: Védőruha, -kesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli,
Felhasználható Károsító(k) Dózis Élelm.v.idő
Almatermésüek, csonthéjasok monília, trafina, varasodás 2,2-3,0 l/ha, 10 nap
Szőlő (bor) peronoszpóra 1,7-2,5 l/ha, 30 nap
Szőlő (csemege) szürkepenész 2,5-3,0 l/ha, 10 nap

Házi-kerti felhasználáskor:

Az növényvédők dózisát g/ha, vagy l/ha -ban adtuk meg.
Kisebb területre az átszámítás például 400 g/ha megfelel 40g/100 l permetlé dózisnak vagy 4 g/10 l koncentrációnak.
Vagy 1,2-1,5 l/ha ami megfelel 12-15 ml/10 l permetlé dózisnak.


R és S mondatok: szerkesztés

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Kerülni kell a szembejutást.
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).
Szemizgató hatású.
A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. (Régi jelentése: Lehetséges irreverzibilis hatások)
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló[1] hatású lehet).
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.


Adalékok Csávázók Gombaölők Gyomirtók Lemosók Rovarölők Talajfertőtlenítők Vadriasztók Egyéb szerek


  1. amely képes allergiás választ okozni