Kertészet/Növényvédők/Rovarölők/Chinmetrin

Növényvédő szerek - Chinmetrin

Adalékok Csávázók Gombaölők Gyomirtók Lemosók Rovarölők Talajfertőtlenítők Vadriasztók Egyéb szerek
Chinmetrin Hatóanyag: Elsősegély Kategória Méhekre Vizekre Munka eü.v.idő Tűzveszély
Rovarölő szer 50g/l béta-cipermetrin általános eljárás veszélyes mérsékelten veszélyes közepesen veszélyes 0 nap tűz és robbanás veszélyes


Védő felszerelés:
Előkészítő: Védőruha, -kesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli
Felhasználáskor: Védőruha, -kesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli,


Felhasználható Károsító(k) Dózis Élelm.v.idő
Almatermésüek lombrágó hernyók, molyok 0,25 l/ha, 3 nap
Cseresznye cseresznyelégy 0,25 l/ha, 7 nap
Szőlő szőlőmolyok 0,25-0,35 l/ha, 3 nap
Zöldségfélék bagolylepke hernyók, levéltetvek 0,3 l/ha, 10 nap
Kukorica (csemege) kukoricamoly 0,3 l/ha, 14 nap
Káposzta bagolylepke hernyók, levéltetvek 0,3 l/ha, 14 nap


Házi-kerti felhasználáskor:

Az növényvédők dózisát g/ha, vagy l/ha -ban adtuk meg.
Kisebb területre az átszámítás például 400 g/ha megfelel 40g/100 l permetlé dózisnak vagy 4 g/10 l koncentrációnak.
Vagy 1,2-1,5 l/ha ami megfelel 12-15 ml/10 l permetlé dózisnak.


R és S mondatok:Szerkesztés

Nyíl.gif Belélegezve ártalmas.
Nyíl.gif Szem- és bőrizgató hatású.
Nyíl.gif Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Nyíl.gif Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
Nyíl.gif Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Nyíl.gif Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
Nyíl.gif A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Nyíl.gif A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
Nyíl.gif Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Nyíl.gif Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
Nyíl.gif Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).
Nyíl.gif Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
Nyíl.gif Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Nyíl.gif Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.


Adalékok Csávázók Gombaölők Gyomirtók Lemosók Rovarölők Talajfertőtlenítők Vadriasztók Egyéb szerek