Kertészet/Talaj/Talajvizsgálat

A lap mérete: 1848 bájt

Kertészet

Talajvizsgálat

A talajjavítás (melioráció) célja a talaj termőképességének növelése. A talajjavításnak mindig fontos eleme a szervestrágyázás. Talajt javítani vizsgálati eredmény és szakértői közreműködés nélkül még saját erőből sem szabad, mert pl. a kalcium-túladagolás káros a növények számára. A kijuttatásra kerülő talajjavító anyag mennyisége nem lehet több a szakvéleményben előírtnál. A talajjavításhoz a talajból vett átlagminták laboratóriumi vizsgálatára van szükség.

A szikes talajoknál vizsgálni kell

vízben és KCl-ben mért pH;
a szénsavas mész (CaCo3) tartalmat;
Arany-féle kötöttséget;
a vízben oldható összes sót;
fenolftalein lúgosságot és
a kapilláris vízemelést.

A savanyú talajoknál vizsgálni kell

vízben és káliumkloridban mért pH;
arany-féle kötöttségi számot;
hidrolitos aciditást (Yl-érték);
kicserélődési aciditást.

A homoktalajoknál szükséges

helyszíni vizsgálat;
pH meghatározás;
szénsavas mész;
arany-féle kötöttségi szám;
összes humusz meghatározása.

A vizsgálati eredmények alapján lehet elkészíteni a kivitelezéshez szükséges talajjavítási szakvéleményt. A vizsgálatokat és a szakvéleményt Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomások, Egyetemek, Főiskolák és Kutató Intézetek végzik illetve készítik.

Az 1 ha alatti kis- és zártkertek, fólia és üvegházak, és szabadföldi területeken – támogatás nélkül – másutt is elvégeztethető a vizsgálat. A vizsgálati eredmények alapján itt is szakembernek kell kiszámítania, hogy mennyi és milyen talajjavító anyagot használjon a termelő (a mész túladagolása káros).