Lett nyelvtan/Mondatrészek/Állítmány

Lett nyelvtan


Állítmány (izteicējs)


Az állítmány a mondat központi összetevője, amely meghatározza a mondat cselekvésének, történésének vagy a leírt létezésnek az idejét, módját, aspektusát, megadja a mondat modalitását, állítóvá vagy tagadóvá teszi a mondatot, valamint kijelöli a mondat központi szerkezetét vonzatain és bővítményein keresztül, és meghatározza azok alakját egyeztetések útján.
Az állítmány alakja és összetevői szerint háromféle lehet:

1. Az állítmány lehet egyetlen ige, amely az alannyal egyeztetve magán hordozza a kötelező igei jelentéseket: a számot és személyt, valamint a MÓDOT, az IDŐT és az igenemet.

  • Rīgas ielās un uz tiltiem strādā visa specializētā tīrīšanas tehnika. ’Riga utcáin és a hidakon dolgozik az összes speciális tisztító berendezés.’
  • Cilvēki gribētu labi dzīvot. ’Az emberek jól szerenének élni.’

2. Az állítmány lehet egy létige és egy névszó együttese, amelyben a létige hordozza az igei jelentéseket, a névszó pedig, amely általában melléknév vagy főnév, pedig a lexikai jelentést. Az ilyen mondatok vagy minősítik az alanyt, vagy azonosítják az állítmányban kifejezett entitással.

  • Ārējās energoapgādes drošības politika ir ārkārtīgi nozīmīga. ’A külső energiaellátás biztonsági poltikája rendkívül jelentős.’
  • Kolibri ir pasaules vismazākais putns. ’A kolibri a világ legkisebb madara.’

3. Az állítmány állhat egy SEGÉDIGÉBŐL és egy MELLÉKNÉVI IGENÉVBŐL. Az összett igealakok az összett igeidőkben, a kötelező módban és a szenvedő szerekezetben jellemzőek. (vö. AZ IGE IDŐ- ÉS MÓDRENDSZERE)

  • Līdz šim tas ir bijis vissliktā ziema. ’Ez eddig a legrosszabb tél.’
  • Es esmu dzimusi Budapeštā. ’Budapesten születtem.’
  • Grāmatai ir tur jābūt uz galda. ’A könyvnek ott kell lennie az asztalon.’
  • Grāmatai būtu jābūt uz galda. ’A könyvnek ott kellett volna lennie az asztalon.’
  • Sen tika uzskatīts, ka Zeme ir līdzena. ’Régen úgy hitték, hogy a Föld lapos.’