Lett nyelvtan


Alany (teikuma priekšmets)

Grammatikai szempontból az alany az a mondatrész, amely a mondatban alanyesetben áll. Az alany az állítmány elsődleges vonzata, az állítmánnyal egyeztetni kell számban, személyben és nemben. Az alany lehet a mondat cselekvője, de elszenvedője is, míg a valódi cselekvő megjelenhet más esetvégződéssel. (vö. RÉSZESESET)

Az általános alany kifejezésének nincs egységes módja. De gyakran használják ebben a funkcióban a cilvēki ’emberek’ szót.
A szenvedő szerkezetben a (valódi) cselekvő nem jelenhet meg, csak a történés elszenvedője, amely alanyesetben áll, azonban az is elhagyható, és így általános érvényű állításokat tehetünk.

 • Cilvēki pārāk maz aizmirst. ’Az emberek túl keveset felejtenek.’
 • Bieži tiek apgalvots, ka … ’Gyakran mondják, hogy … ’
 • Tiek lēsts, ka tūkstoši cilvēki dzīvo uz salas. ’Úgy becsülik, hogy százan élnek a szigeten.’
 • Sen tika uzskatīts, ka Zeme ir līdzena. ’Régen úgy hitték, hogy a Föld lapos.’

Alany és állítmány egyeztetése

szerkesztés

A lett nyelv a szemantikai egyeztetést részesíti előnyben a grammatikai egyeztetéssel szemben. Ha két egyes számú alany szerepel a mondatban, akkor az állítmány többes számban lesz. Mivel az igeragozásban az egyes és a többes számú harmadik személyű alak mindig megegyezik, ennek főként a névszói állítmány esetében van jelentőssége.

 • Ābols un kefīrs ir labi. ’Az alma és a kefír finom/finomak.’
 • Tēvs un dēls lasa. ’Az apa és a fia olvas/olvasnak.’

Ha a két alany közül az egyik hím-, a másik nőnemű, akkor az állítmány hímnemű és többes számú lesz.
Ha mindkét alany nőnemű, akkor az állítmány többes számú és nőnemű lesz.

 • Ābols un kūka ir labi. ’Az alma és a sütemény finom/finomak.’
 • Kūka un tēja ir labas. ’A sütemény és a tea finom/finomak.’

Az állítmány többes számú és hímnemű akkor is, ha a két alany számban eltérő, tehát ha az egyik egyes, a másik pedig többes számú.
Ellentétben a magyarral az alanyok sorrendje és közelsége az állítmányhoz képest nem bír jelentőséggel.

 • Kūkas un ābols ir labi. ’A sütemények és az alma finom/finomak.’
 • Ābols un kūkas ir labi. ’Az alma és a sütemények finomak.’
 • Kūkas un tēja ir labas. ’A sütemények és a tea finom/finomak.’
 • Kūka un tējas ir labas. ’A sütemény és a teák finomak.’

Azoknál a szavaknál, amelyek csak többes számban fordulnak elő, ha alanyként szerepelnek, az állítmány mellettük szintén többes számú lesz. (vö. CSAK TÖBBES SZÁMBAN ELŐFORDULÓ SZAVAK, EGYES ÉS TÖBBES SZÁMBAN ELTÉRŐ JELENTÉSŰ SZAVAK)

 • „Dusmas vienmēr ir slikts padomdevējs.” /Emīls Zolā/ „A harag mindig rossz tanácsadó.’ /Émile Zola/
 • Milti ir balti. ’A liszt fehér.’

A szemantikai egyeztetés igaz a névmások esetében is.

 • Es un tu esam šeit. ’Én és te itt vagyunk.’
 • Šeit esam es un tu. ’Itt vagyok én és te.’
 • Šiet esam tu un es. ’Itt vagy te és én.’
 • Mēs un jūs esam šeit. ’Mi és ti itt vagyunk.’
 • Šiet esam mēs un jūs. ’Itt vagyunk mi és ti.’
 • Šeit esam jūs un mēs. ’Itt vagytok ti és mi.’