Linux/Linux alapok/Felhasználókezelés

Felhasználókezelés funkciói Szerkesztés

 • Funkciók: felhasználó hozzáadása, törlése, jelszóadás, módosítás, stb.
 • Felhasználó hozzáadása: adduser(Ubuntu alatt), useradd
 
useradd Ubuntu-s verziója (adduser)

Felhasználó hozzáadása Szerkesztés

Szintaxis:

useradd [opciók] felhasználónév

Opciók:

 • -u szám: felhasználói azonosító megadása (UID)
 • -c: megjegyzés
 • -g csoport: csoport tagság beállítása
 • -d /home/user: A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
 • -s /bin/bash: Alapértelmezésként a bash shell-t kapja bejelentkezéskor.
 • -G csoport1, csoport2: vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
 • -m -k /home/letezo <felhasználónév>: egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
  • A -m kapcsoló a home könyvtár létrehozására utal, a -k pedig hogy honnan másoljuk az alapértelmezett fájlokat (pl. /etc/skel)

így a parancs pl:

useradd -c "teszt fiók" -u 1001 -g users -G info,rgazda -d /home/teszt -s /bin/bash -m -k /etc/skel teszt

getent Szerkesztés

Felhasználó információi: getent

getent passwd <felhasználónév>

A informatika csoportról szeretnénk informálódni:

getent group informatika

/etc/passwd fájl Szerkesztés

Felhasználói adatok helye: /etc/passwd

az /etc/passwd fájl tartalma:

janos:x:1000:1000:Nagy János:/home/janos:/bin/bash

A mezők magyarázata kettőspontonként:

 1. Felhasználónév.
 2. Titkosított jelszó.
 3. Felhasználói azonosító szám (uid).
 4. Csoportazonosító (gid).
 5. Teljes név, illetve egyéb leírás.
 6. Home könyvtár.
 7. Milyen shell fusson bejelentkezéskor.

/etc/shadow fájl Szerkesztés

az /etc/shadow fájl tartalma például:

smithj:Ep6mckrOLChF.:10063:0:99999:7:::

A mezők kettőspontonként:

 1. Felhasználónév
 2. Titkosított jelszó (legalább 8-12 karakter hosszú)
 3. Utolsó jelszómódosítás 1970. január 01-je óta napokban számolva
 4. Minimum ennyi napnak kell eltelnie az újabb jelszóváltoztatásig ( a 0 azt jelzi, hogy bármikor meglehet változtatni)
 5. Maximum ennyi ideig érvényes a jelszó (a 99999 azt jelzi, hogy a felhasználó változatlanul hagyhatja a jelszót durván 274 évig)
 6. Figyelmeztetés ennyi nappal a jelszó lejárata előtt
 7. Ha lejár a jelszó, a felhasználó nem léphet be
 8. 1970. január 01. után ennyi nappal járt le a jelszó
 9. Egy fenntartott mező jövőbeli használatra

chage Szerkesztés

Felhasználói szabályok módosítása: chage

A chage parancs segítségével szabályozhatjuk egy-egy felhasználónak mikor jár le a jelszava.

Mikor jár le joska jelszava? (chage -l joska példa kimenete):

  Utolsó jelszóváltás 	                 : febr 28, 2019
  Jelszó lejár 	                 : soha
  Jelszó inaktív 	                 : soha
  Hozzáférés lejár 	                 : soha
  A jelszómódosítások közti legkevesebb nap: 	     : 0
  A jelszómódosítások közti legtöbb nap: 	     : 99999
  A jelszó lejárata előtt figyelmeztetés napok száma 	: 7

A joska felhasználó jelszava járjon le 10 nap múlva:

chage -M 10 joska

Mikor járjon le a jelszava?

chage -E "2019-12-31" joska

Inaktív napok után lezárás
joska-nak 10 inaktív nap után lezárjuk a jelszavát.

chage -I 10 joska
chage --inactive 10 joska

Felhasználó jelszava Szerkesztés

Felhasználói jelszó: passwd Saját jelszó módosítása:

# passwd

Rendszergazda jogosultséggal módosítható bárkinek a jelszava:

# passwd felhnév

Jelszó tárolása: /etc/shadow

Jelszó generálása:

# makepasswd

chfn Szerkesztés

Felhasználói adatok módosítása: chfn

A finger csomag szükséges.

Pl.:

# chfn -f János janos
# chfn --full-name "Nagy János" janos

Kapcsolók:

 • -f, --full-name – teljes név
 • -o, --office -- irodai szobaszám
 • -p, --office-phone -- irodai telefonszám
 • -h, --home-phone -- otthoni telfonszám

Felhasználó törlése Szerkesztés

Felhasználó törlése: deluser, userdel

A /etc/deluser.conf segítségével érdemes szabályozni. Részletekért nézzük meg a deluser.conf(5) kézikönyvet.

Pl.:

deluser --remove-home
deluser --remove-all-files
deluser --backup
deluser –backup-to

Felhasználói csoportok kezelése Szerkesztés

Csoport létrehozása: addgroup, groupadd

A csoportadatok helye: /etc/group

Az /etc/group állomány kézzel is szerkeszthető (szövegszerkesztővel, mcedit) a root által.

Minden felhasználónak saját nevével létrejön egy csoport is! Pl. kati user esetén egy kati csoport is létrejön.

Csoporthoz adás:

gpasswd -a kati info
 • Az info csoporthoz adjuk a kati usert

Csoportból kivétel:

gpasswd -d kati info
 • Az info csoportból kivesszük a kati usert

Felhasználói csoportok kezelése (és user adatok) Szerkesztés

A „usermod” parancs:

 • Felhasználói fiókok módosítása.

A mari felhasználó felvétele az info csoportba:

usermod -a -G info mari

(A -a hatására hozzáfűzés történik, vagyis a többi csoport megmarad. Ha elhagyjuk a -a kapcsolót, akkor a többi csoport törlődik.)

usermod parancs többi kapcsolója:

 • -u érték user: a felhasználó azonosítóját változtatja (UID)
 • -g csoport user: a felhasználó csoportját változtatja usermod -g info mari
 • -G csoport1,csoport2 : a usert több csoporthoz is rendeli
usermod -G human,gazdasag,rgazda mari
 • -L user: tiltja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni) usermod -L -e 1970-01-01 mari (a lejárati dátum bármi régebbi lehet mint az aktuális dátum) (--lock)
 • -e érték: lejárati dátum (--expiredate)
 • -U user: unlockolja/feloldja a tiltást
 • -d user: új home könyvtár (--home)
 • -s user: shell beállítása (--shell)

Az id parancs:
Felhasználó adatainak lekérése.

Csoporttag:

id
id -nG

Felhasználói fiókok és "default" kezelése Szerkesztés

Felhasználói fiók beállítások: Szerkesztés

Az /etc/login.defs könyvtárban/fájlban a felhasználók számára beállítható néhány adottság. Pl.: A felhasználók levelei hol tárolódjanak.

MAIL_DIR /var/mail

A sikertelen bejelentkezések naplózása a /var/log/faillog fájlba.

FAILLOG_ENAB yes

Az ismeretlen felhasználónevek naplózása sikertelen bejelentkezés esetén.

LOG_UNKFAIL_ENAB no

A sikeres bejelentkezések naplózása:

LOG_OK_LOGINS no

Jelszavak kontrollálása. Alapértelmezésként, mikor jár le, mikor változtathatja meg, mennyi legyen a jelszó minimum hossza, mikor legyen figyelmeztetés.

PASS_MAX_DAYS 99999
PASS_MIN_DAYS 0
PASS_MIN_LEN 5
PASS_WARN_AGE 7

Felhasználók minimális és maximális azonosítója useradd esetén:

UID_MIN 1000
UID_MAX 60000

Minimális és maximális csoportazonosítók:

GID_MIN 1000
GID_MAX 60000

A bejelentkezés visszautasítása ennyi sikertelen próbálkozás után:

LOGIN_RETRIES 5

A maximális sikertelen bejelentkezések után ennyi ideig tiltva:

LOGIN_TIMEOUT 60

Felhasználói fiók alapbeállítások (defaults) Szerkesztés

Az /etc/default könyvtár tartalmazza.

Pl. /etc/default/useradd

# useradd defaults file
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
 • A /etc/skel könyvtár tartalmazza az alap home könyvtár tartalmát.