Linux/Saját linux live CD készítése/Bootolható ISO-fájl előállítása isolinux-szal

Ez a szócikk arról szól, hogy egy felinstallált linux rendszerből hogyan lehet hibrid (CD-ről és USB-ről is bootolható) ISO-fájlt létrehozni. Az installálás külön szócikkekben található.

Az elkészült ISO tesztelése és felírása külön szócikkben található.

ISO-n e szócikkben az ISO 9660 de facto szabványt és kiterjesztéseit értjük. Az USB általában pendrive.

Boot loaderek szerkesztés

Linuxon diszkről bootoláshoz a szinte kizárólag használt boot loader a grub.[1] A legtöbb live és install CD mégis isolinux-szal bootol – mármint BIOS-ban. UEFI-bootolásra viszont az isolinux nem képes.

Az isolinux-hoz tartozik egy isohybrid nevű program,[2] ami egy BIOS-ban bootolható ISO-t UEFI-bootolhatóvá tesz. Ehhez szükség van egy UEFI-ben bootolni képes diszk-képre. Az isolinux az efiboot.img-t ajánlja – amin grub boot loader van…[3] ezt viszont isohybrid nélkül is fel lehet telepíteni.

E szócikkben az isolinux-os live CD készítést ismertetjük. Pontosabban: BIOS-ban a boot loader az isolinux, UEFI-ben a grub. A teljesen grub-os változat eltéréseit másik szócikk írja le.

Szükséges debian-csomagok: isolinux grub-pc-bin grub-efi-amd64-bin xorriso

Kiindulási helyzet szerkesztés

A telepített linux rendszer a /mnt könyvtár alatt van.

Egy most még üres munkakönyvtárban vagyunk.

A fájlrendszer tömörítése szerkesztés

/mnt-ből kimásoljuk a kernelt és az initrd-t, egyelőre a munkakönyvtárba:

cp -p /mnt/vmlinuz vmlinuz
cp -p /mnt/initrd.img initrd

Tömörített fájlrendszerré alakítjuk a most felinstallált alaprendszert. Debianban a squashfs-tools csomag kell hozzá. Ha még nem csatoltuk le a chroot-hoz használt virtuális fájlrendszereket, most tegyük meg, ellenkező esetben a tömörítő hibát fog jelezni.

mksquashfs /mnt filesystem.squashfs -e boot

Ezután a /mnt tartalmára nem lesz szükségünk. Lecsatolhatjuk, ha külön fájlrendszerben van. A bootolhatóvá tétel és az ISO generálásának módja független a tartalomtól.

Munkakönyvtárak létrehozása szerkesztés

A fenti három fájlon kívül konfigurációs fájlokat is létrehozunk. A live alkönyvtárban gyűjtjük össze a bootolható ISO-hoz szükséges munkafájlokat.

#!/bin/bash

# Munkakonyvtarak letrehozasa
rm -rf live    # ha volt elozo tartalom, toroljuk
mkdir -p live/{isolinux,efi/boot}

# A kernel bemasolasa
cp -p vmlinuz initrd live/

Bootolás BIOS-ból szerkesztés

Az isolinux konfigurációs fájlját (isolinux.cfg) a munkakönyvtárban hozzuk létre:

ui menu.c32
prompt 0
menu title Boot Menu
timeout 50

label zfs-live
    menu label ^ZFS-live
    menu default
    linux /vmlinuz
    append initrd=/initrd boot=live

label zfs-live-failsafe
    menu label ^ZFS-live (failsafe)
    linux /vmlinuz
    append initrd=/initrd boot=live persistence config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal

A fájl önmagáért beszél, csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a timeout tizedmásodpercben értendő.

# BIOS-bootolashoz
cp -p /usr/share/live/build/bootloaders/isolinux/isolinux.bin \
     /usr/lib/syslinux/modules/bios/* isolinux.cfg  live/isolinux/

UEFI-bootolás szerkesztés

A grub konfigurációs fájlja (grub.cfg) ugyancsak a munka könyvtárban:

insmod all_video

set default="0"
set timeout=5

menuentry "ZFS live" {
  linux /vmlinuz boot=live nomodeset
  initrd /initrd
}

Ez még egyszerűbb.

Létrehozzuk a grub programot és moduljait tartalmazó fájlt a leendő helyén, és a helyére másoljuk a grub.cfg-t:

# EFI-bootolashoz
cp -p grub.cfg live/efi/boot/
grub-mkimage   \
    -d /usr/lib/grub/x86_64-efi \
    -o live/efi/boot/bootx64.efi \
    -p /efi/boot \
    -O x86_64-efi \
    fat iso9660 part_gpt part_msdos normal boot linux configfile loopback efifwsetup efi_gop efi_uga \
    ls search_label search search_fs_uuid test all_video exfat ext2 hfsplus udf cat memdisk tar minicmd help

Az ISO előállítása szerkesztés

A live könyvtár alá a fentiekben az alábbi fájlokat másoltuk:

isolinux/*.c32
isolinux/isolinux.bin
isolinux/isolinux.cfg
efi/boot/bootx64.efi
efi/boot/grub.cfg
initrd
vmlinuz

Az isolinux kezdetű sorok BIOS-ban, az efi kezdetűek UEFI-ben kellenek, az utolsó két sor pedig mindkettőben.

Az ISO-t előállító szkript:

xorriso -as mkisofs \
    -V 'ZFS live' \
    -boot-load-size 4 -boot-info-table \
    -isohybrid-mbr /usr/lib/ISOLINUX/isohdpfx.bin \
    -isohybrid-gpt-basdat \
    -c isolinux/boot.cat \
        -b isolinux/isolinux.bin -no-emul-boot \
    -eltorito-alt-boot \
        -e efi/boot/bootx64.efi -no-emul-boot \
    -o zfs-live.iso \
    -graft-points \
        live \
        /live/filesystem.squashfs=filesystem.squashfs

mkisofs a klasszikus ISO-előállító program volt linuxban. Mára már nem fejlesztik. A xorriso egy függetlenül kifejlesztett, jóval több funkciójú program. A -as mkisofs után a többi kapcsoló az eredeti mkisofs-belivel (közel) azonos jelentésű.

A -V az ISO nevét adja meg.

A két -boot-… mind az isolinux, mind a grub boot loader számára szükséges. Az első a BIOS-nak mondja meg, hogy hány 512-bájtos szektort töltsön be a boot image elejéből. A második a xorriso-nak szól: módosítsa a boot image-t többlet információval. Ezért az isolinux.bin-t muszáj volt lemásolni.

A -isohybrid-mbr dos/mbr partíciós táblát tesz az ISO elejére. Ez USB-re íráskor előnyös, mert az USB fennmaradó területén újabb partíciókat hozhatunk létre saját szkripteknek vagy más fájloknak. Ezen felül a legtöbb BIOS diszkként bootolja az USB-t, és elvárja a partíciós táblát, sőt, sokszor a bootolható partíciót is, bár a boot flag-et a mai boot loaderek már nem használják.

A -isohybrid-gpt-basdat az UEFI-bootoláshoz szükséges fájlokat külön partícióba teszi. Az fdisk -l zfs-live.iso ezt írja ki:

…
zfs-live.iso1 *    0 823295 823296 402M 0 Empty
zfs-live.iso2    1292  1371   80  40K ef EFI (FAT-12/16/32)

Látjuk, hogy az EFI-partíció a másik partíció belsejében van. Ezt a formát használják a live és install CD-k.

Bootolható ISO esetén meg kell adni egy fájlt, ami a boot image-ek listáját tárolja (a mi esetünkben a -b és -e kapcsolóval megadottakat). A fájlnevet úgy kell választani, hogy ne legyen névütközés a többi fájllal. A névnek más jelentősége nincs. Ezt a nevet adja meg a -c kapcsoló; a boot.cat fájlt az xorriso állítja elő

A -eltorito-alt-boot azt jelzi, hogy az őt követő kapcsolók (esetünkben -e és -no-emul-boot) másik boot image-re vonatkoznak. (Több ilyen kapcsoló is lehetne, pl. ha a 64-bites PC-n kívül más gépen is bootolni szeretnénk a live CD-t. A BIOS és UEFI is külön platformnak számít.)

A -o az eredményfájl nevét adja meg.

A -graft-points azt teszi lehetővé, hogy az ISO-gyökér könyvtárába több helyről származó fájlt tegyük.

Ha a tételben nincs =, akkor a megadott fájlt vagy könyvtárat (esetünkben live-t) beteszi az ISO gyökérkönyvtárába. A = bal oldala az ISO-beli, a jobb oldala a fájlrendszerbeli fájl nevét és útvonalát adja meg. Például a

cp -p grub.cfg live/efi/boot/
…
xorriso -as mkisofs \    -graft-points \
        live \
        /live/filesystem.squashfs=filesystem.squashfs

kódot ezzel helyettesíthetnénk:

xorriso -as mkisofs \    -graft-points \
        live \
        /live/filesystem.squashfs=filesystem.squashfs \
        /efi/boot/grub.cfg=grub.cfg

A keletkezett ISO tartalmát a xorriso -indev zfs-live.iso -report_el_torito plain paranccsal listázhatjuk ki:

…
Volume id   : 'ZFS live'
El Torito catalog  : 33 1
El Torito cat path : /isolinux/boot.cat
El Torito images  :  N Pltf B  Emul Ld_seg Hdpt Ldsiz     LBA
El Torito boot img :  1 BIOS y  none 0x0000 0x00   4     323
El Torito boot img :  2 UEFI y  none 0x0000 0x00  1153     34
El Torito img path :  1 /isolinux/isolinux.bin
El Torito img opts :  1 boot-info-table isohybrid-suitable
El Torito img path :  2 /efi/boot/bootx64.efi

A keletkezett ISO mountolható:

mount zfs-live.iso könyvtár -t iso9660 -o ro

könyvtár-ban a live könyvtár tartalmát és a -graft-points-val betett fájlokat látjuk viszont.

Egy partíciós ISO szerkesztés

A xorriso fenti paraméterei közül a -isohybrid-gpt-basdat sora kimarad.

fdisk -l zfs-live.iso egy partíciót mutat:

Device    Boot Start  End Sectors Size Id Type
zfs-live.iso1 *    0 350207 350208 171M 17 Hidden HPFS/NTFS

Az ISO tartalma:

…
Volume id   : 'ZFS live'
El Torito catalog  : 33 1
El Torito cat path : /isolinux/boot.cat
El Torito images  :  N Pltf B  Emul Ld_seg Hdpt Ldsiz     LBA
El Torito boot img :  1 BIOS y  none 0x0000 0x00   4     323
El Torito boot img :  2 UEFI y  none 0x0000 0x00  1153     34
El Torito img path :  1 /isolinux/isolinux.bin
El Torito img opts :  1 boot-info-table isohybrid-suitable
El Torito img path :  2 /efi/boot/bootx64.efi

Vagyis a paraméter elhagyása az USB számára változtatta meg a partíciós táblát az ISO elején, a rendszerterületen. Az ISO belsejében a CD számára maradt a két partíció.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Annak a 2-es változata, amit nem is szokás feltüntetni. Az 1-es változatot már nem használja szinte senki.
 2. Isohybrid (SYSLINUX wiki)
 3. Mirrors for efiboot.img (mirrors.slackware.com)

Forrás szerkesztés

További információk szerkesztés