Műemlékőr/Javaslat a műemléki inspekció gyakorlatára Magyarországon

M Ű E M L É K Ő R

Javaslat a műemléki inspekció gyakorlatára Magyarországon


A magyarországi pilot-projekt szerkesztés

A pilot-projekt módszertana szerkesztés

A legelső vizsgálat során szerkesztés

Az ellenőrzési lista gerince szerkesztés

A további vizsgálatok szerkesztés

A pilot-projekt tapasztalatai szerkesztés

A helyszínen elvégezhető kisebb javítások szerkesztés
Az eszközpark szerkesztés
Az idő- és költség-ráfordítások összegzése szerkesztés

Módszertani javaslatok szerkesztés

Mit érdemes másképpen csinálni? szerkesztés