Motor szerelés/Simson/Megszakítós gyújtásbeállítás

Motor szerelés/Simson/Megszakítós gyútásbeállítás

szerkesztés

A megszakítós gyújtóberendezések alkalmazása

szerkesztés

Ezt a gyújtó berendezést a következő s51 típusoknál alkalmazták:

 • - S51N-H
 • - S51B 1-3-H
 • - S51B 1-4-H

Lendkerekes primer gyújtóberendezés Mükődése

szerkesztés

A lendkerekes primergyújtó által a gyújtás számára előállított primeráram az itt ható fizikai törvények alapán váltakozó nagyságú. Kilégítő gyújtószikra előállításához a primeráram maximumát kell kihasználni, amely a primertekercs meghatározott helyzetének felel meg a lendkeréktárcsa mágneses erőterében. Ebben a pillanatban kell nyitnia a megszakítónak, hogy beinduljon az indukciós folyamat a gyújtóáramkörben. A megszakítás optimális időpontját a gyártó gondos mérésekkel állapítja meg, mint a lendkeréktárcsának a primertekercshez való meghatározott helyzetét méretbelileg az alaplapon, majd a lendkeréktárcsán és az alaplapon (megszakítás jele).

Felépítése

szerkesztés

A lendkeréktárcsa (vörös felirattal) hat anizotróp oxidkerámia mágnesszegmenssel van elláátva, melyek sem utánmágnesezést, sem pedig leszerelt lendkeréktárcsa mellett mágneses rövidzárlatot nnem igényelnek. A lendkeréktárcsa agya bütyökként van kiképezve és a lendkeréktárcsának a forgattyústengelyről való lehúzására szolgáló készülék számára M27x1,25-ös menettel van ellátva. Lendkerekes primer gyújtóberendezés részei Alaplap ( tekercseivel együtt) lendkeréktárcsa (megszakító bütyökkel ellátva) gyújtótekercs AB 12V Megszakító típusú gyújtó berendezés

Kábelszínek jelölése:

 1. rt-vörös
 2. ge-sárga
 3. ws-fehér
 4. gr-szürke
 5. br-barna

A fékfény,hátsófény és töltőberendezés közös üzemeltetése a 21 W tekercsből előfeltételezi,hogy bekapcsolt fékfénynél a töltőberendezés üzemen kívül van és a sebességmérő világítása le van kapcsolva.Bekapcsolt hátsófény és sebességmérő világítás mellett (éjjeli menet) csökkentve van a töltőarám az akkumulátor számára. Figyelmeztetés! A megszakítós gyújtásnál illetve az alaplapnál üzemi feszültség van jelen a szükséges munkálatoknál csak álló motornál szabad végezni!

Megszakító hézag ellenőrzés
Alaplap tekercseinek helyzete

Gyújtásbeállítás

szerkesztés

A megszakítás után a gyújtás beállításhoz a következők szerint kell eljárni: Felülvizsgáljuk a 0,4 mm-es elektródtávolságot a gyújtógyertyánál. Egy kevéssé oldjuk az alaplap rögzítőkörmeit. Gyújtási helyzetbe hozzuk a lendkeréktárcsát, azaz addig forgatjuk a forgási irányba, amig a vonaljelzés szemben nem áll a motorházon elhelyezett gyújtáspontjelzéssel (megfelel 1,8 mm-nek, illetve 1,4 mm-nek a felső holtpont előtt). Az állítólemez segítségével addig forgatuk az alaplapot, amíg az alaplap vonaljelzése szemben nem áll a motorházon elhelyezett jelzéssel a gyújtás időpontot illetően. Az alaplapnak a lendkeréktárcsához való ezen rögzített helyzetében úgy kell beállítani a megszakítót, hogy éppen nyisson. Ehhez oldjuk a megszakító rögzítőcsavarját és megfelelően elbillentjük a megszakítót. A megszakító elemelkedését (nyitását) mutatja a gyútásbeállító készülék.

jelek találkozása

Útmutatás

szerkesztés

Ha nem áll rendelkezésre gyútásbeállító készülék, akkor egy 0,03 mm vastag lemezcsíkkal (sztaniollal), melyet a zárt éríntkezők közé nyomunk és amely éppencsak kihúzható a nyitás kezdetekor, ellenőrízhető az érintkezők nyitása. A beállítás megtörténte után meghúzzuk a megszakító rögzítőcsavarjait. Ezen beállítómunkák ellenőrzésére a bütyök legmagassabb elemelkedésénél felüvizsgálható a megszakító érintkező távolsága (előírt érték: 0,4±0,05 mm). Ezt követően meghúzzuk az alaplap rögzítő körmeinek a csavarjait.

Ha nincs meg a motorházon a gyútási időpont vagy javítás (pl új forgattyústengely alkalmazása) miatt nem érvényes, akkor a következők szerint kell elhelyezni az érvényes jelölést: Becsavarjuk a gyújtáspont mérő készüléket (mérőórát) a hengerfedél gyertyamenetébe. Megkeressük a felső holtpontot. Beállítjuk a dugattyút a gyújtási időpontra (1,8 mm, illetve 1,4 mm a felső holtpont előtt). Ehhez a müvelethez az óramútató járásával ellenkező iráynba forgatuk a forgattyústengelyt. Célszerű valamivel tovább forgatni ebbe az írányba, hogy a forgattyústengelynek az óramutató járásával megegyező irányba való forgatásával megállapíthassuk a helyes gyújtási időpontot (játékkiegyenlítés). Ezt követően rávisszük a motorházra a lendkeréktárcsa jelölését.


Karbantartási Útmutatások

szerkesztés

Megszakító

szerkesztés

Ki kell cserélni az olyan megszakítót, amelynek érintkezői nagyon el vannak kopva (nagy kráterek stb). Kisebb emelkedéseket ki lehet simítani a legfinomabb dörzskővel. Az érintkező felületének polírozott állapotban kell lennie. Elolajosodott érintkezőket benzinben és szálát nem hullató kendővel kell megtisztítani.

Bütyökkenés

szerkesztés

A kenőlemez kifogástalan állapota jelentős a megszakító élettartama és funkcióképessége szempontából, ezért gondoskodnia kell a bütyök futópályáa takarékos és állandó kenéséről. A kenőnemeznek csak a bütyök hegyét, valamint az induló és lefutó görbe egy részét szabad éríntenie. Irányérték a beállításhoz: 0,5. . .0,8 mm a bütyökvölgy és a kenőfelület között. A kenőnemezt 50°C mellett 700 . . .1300 mm2/s vizskozitású gyújtásmegszakítókhoz használatos speciális olajjal kell megkenni. Túlságosan rövid, elpiszkolódott vagy elkérgesedett nemezdarabokat ki kell cserélni. A jármű üzembevétele után 5000 km menetteljesítményig nem igényel karbantartást a kenőrendszer. Ennek elérésekor és utána esetenként 3000 km-enként ellenőrizni kell a kenőrenszert és a fenti speciális olajjal meg kell kenni a kenőnemezt. Ehhez kb 2 . . . 3 mm széles csavarforgató segítéségvel 3 . . . 4 csepp speciális olajat kell cseppenteni a nemezre. A nemezből való olajfogódarab a megszakító elolajosodása elleni védelmül szolgál.

Tekercsek ellenörzése

szerkesztés
 • megszakítós gyújtó tekercs:0,85 Ohm (tekercs kivezetése és a test között)
 • Trafó primer: 4 Ohm (1-es, 15-ös pontok között mérve)
 • Trafó szekunder: 9.4 kOhm (1-es/15-ös és a gyújtókábel kivezetése között mérve)

Egyszerűbben a beállítás folyamata

szerkesztés
 • A gyújtógyertyát kivesszük és addig forgatunk a lendkeréken óramutató járásával megegyezően amíg teljesen kinyit a megszakító
 • Beállítjuk a 0,4 mm megszakító hézagot ,a megszakítón lévő kis csavar meglazításával állítunk ha ez megvan, jöhet az előgyújtás beállítása.
 • megnézzük, hogy a motorblokk jele egybeesik-e a lendkerék jelével, Ez 1,8mm-el a dugattyú felső holtpontja előtt helyezkedik el 50ccm-es gép esetében, Ennél a pontnál kell elkezdeni nyitnia a megszakítónak ezt indikátorórával vagy tolómérővel ellenőrizhető
 • ha ez kész akkor meghúzzuk az alaplap rögzítő körmeit és mehetünk egy kört a motorral

ez a beállítás csak eredeti alkatrészek vagyis az eredeti jelölések érvényesek. Ha már volt cserélve alaplap,lendkerék, henger, főtengely, akkor el kell végezni a lendkeréken a jelölést! Köszönöm figyelmüket!

A cikk szerzője Myrrdin