Olvasónapló/A Bélteky-ház/2. könyv


Kálmán és Gyula is sok időt töltenek Angelikával, vele festegetnek a szabadban. Kálmánnak nagyon tetszik a lány, és minden alkalmat megragad, hogy a közelében legyen. Egy erdőbe mennek, jön a lány anyja is. Megnézik a naplementét, és a földön Gyula talál egy kapcsos könyvet, benne gyógyfüvekről szóló feljegyzéseket, illetve szerelmes, kesergő gondolatokat. Jön a hölgy, Gyula átadja neki a könyvet. A nő Angelika anyjának gyógyfüvekből való innivalót ad, aki jobban lesz, és a nő megígéri, hogy küldet neki. A nő ismeri az egy éve elhunyt Berkyt. Gyula a sok látogatás miatt gyanúba keveredik, hogy biztosan Angelikát szereti, de végül tisztázza magát Póli előtt. Elmúlik ősz, és tél, és az ifjak világot látni utaznak. Vince tisztviselő lesz, és levelet hagy Klárinak, amiben biztosítja örökké tartó szerelméről.

Eközben Matyi, Gyula apja, érdeklődni kezd az egyik cseléd, Léni, iránt, és azt kívánja, bár ne lenne felesége. Mari egy halott gyereket szül, és ez után nagyon leromlik az egészségi állapota. Matyiban feltámad a szeretet, és ápolja feleségét, Léni pedig képmutatóan segít a gondozásban. Léninek nem tetszik Matyi, hanem a vagyonáért, rangjáért akar hozzá menni. Mari meghal, eltemetik. Mindenki gyászolja, Matyi őszintén, Léni és a temetésre hazaérkező Biri csak ímmel-ámmal. Biri szép, kacér lány lett, nagyon jól szót ért a férfiakkal. Mari halála után Léni megjátssza a szemérmes nőt, és reménykedik, hogy Matyi végre feleségül veszi. Ez akkor következik be, amikor egy gróf ispánja kéri meg a nő kezét, és eljönnek Matyihoz, hogy adja ki nekik Lénit. Matyi ekkor bevallja érzéseit, és feleségül veszi a nőt. Biri otthon marad. Leguli, az ügyvéd, még mindig szívesen látott vendég a háznál, és elveszi a szomszéd Valkay lányát, Kriskát. Az asszony öreg, kövér, depresszióra hajlamos – Legulinak megtetszik Biri, és azon gondolkozik, hogy elválik Kriskától, és Birit veszi el. Léni irányít a házban, még Matyinak is megmondja, mit tegyen.

Gyula és Vince két évet töltenek külföldön, bejárják Olaszországot, Németországot, Svájcot, Franciaországot, Angliát. Az utazásról Gyula levelet ír Ongaynak. Hazatérve nagy meglepetésekben van részük. Vince Klárit keresi, de a lányt Vince szülei visszaküldték az apjához Harsagra, azzal az ürüggyel, hogy ők a füredi fürdőben lesznek, és a lány ne maradjon egyedül. Ez persze nem igaz, azért küldték el, nehogy veszélyt jelentsen Vincére. Gyula meglátogatja Kálmánt, de a Regéczy-család elköltözött a kastélyból. Gyula Kálmánt egy pesti, gazdagon berendezett lakásban találja meg. Kálmán elmondja, hogy apja eladósodott, ő maga pedig lókereskedéssel foglalkozik, nagyon sikeresen. Gyula Póli felől érdeklődik, kiderül, hogy egy éve a megözvegyült Szögváry felesége. Gyulát nagyon lesújtja a hír, és szomorúan veszi észre, hogy Kálmánnal nagyon elhidegültek egymástól. Meg akarja látogatni Angelikát, de kiderül, hogy elköltözött a városból anyja halála után. Gyula és Vince elválnak egymástól, mindkettő a saját életét éli.

Gyula visszatér a szülői házba, ahol nem fogadják szívesen, mert szerintük túl okos lett, ezáltal pedig lenézi őket. (ami persze nem igaz) Gyula nem szeretne henyélni, kitanulja a gazdálkodást és a külföldön megszerzett tudását szeretné kamatoztatni, de apja nem ért vele egyet. Gyula érzi, hogy sokra hivatott, neki dolgoznia kell. Végül megkapja a kertet, amit gyönyörűen kialakít, tele fákkal, bokrokkal, virágokkal, fűszerekkel. Feszültség támad apa és fia között, amit mindig Léni simít el, emellett pedig nagyon kedvesen viselkedik a fiúval, pl. visz neki a kertbe ennivalót. Matyi mindenáron el akarja küldeni a háztól a fiát, és Gyula is azon gondolkozik, hogyan szabadulhatna onnan. Eltelik a tél, megérkezik a tavasz és kivirágzik Gyula kertje. Ott találkozik az Anna nevű öreg szolgálóval, aki megkérdezi a fiút, hogy ő és mostohája szerelmesek-e egymásba, mert a falu és a cselédség ilyeneket suttognak. Gyula azt mondja, hogy mindketten ártatlanok, és elhatározza, hogy másnap elhagyja az atyai házat. (A regény ezen a ponton kezdődik, amikor Gyula hajnalban elhagyja a házat.)

Gróf Rákosy ítélkezési napot tart Bőkúton. Hivatalos oda Bodnár, Uzay és Cili. A gróf utána egy partit szervez, ahol ott van Halkó is, és Uzay meg Bodnár körbeudvarolják az ott tartózkodó Türey Laurát. Uzaynak megtetszik a lány, és Bodnár megsejti barátja érzéseit, ezért nősülésre buzdítja. Befogatnak, és elmennek Türére. Az öreg Türey falusi nemes gazda volt, boldogan élt feleségével, két gyermeküket a legjobban iskoláztatták: Kornél Pest egyik legjobb ügyvédje lett, nagyon kedvelte a szebbik nemet, Laura pedig gyönyörű lány lett, Pozsonyban nevelkedett, nagynénjénél, és zongorázni is megtanult. A szülők és a lány is kedvezően fogadják Uzayt, a lány feleségül megy hozzá. Laura a cselédlányát, Ninát (vagy hívják Náninak is), is magával hozza, mert össze akarja boronálni Gyulával. Kornél közben Cili körül legyeskedik.

Egyik nap Vince érkezik Gyulához látogatóba. Beülnek egy fogadóba, ahol Vince elmeséli, hogy szolgabírói állást kapott. Sokat dolgozott, hogy elfeledje Klárit, de nem sikerült. Egyik nap elutazott Harsagra, és ő meg a lány ismét megfogadták, hogy örökké szeretni fogják egymást. Vince hazatér, és könyörög szüleinek, hadd vehesse feleségül a lányt, de szülei nem engedik. Közben Gyomay szomszédja, Szögváry és felesége, Póli, kikotyogták, hogy Klárit miért küldték haza valójában. Gyomay nagyon megbántódott, pert indított Vince szülei ellen, akiktől rengetet pénzt tudott elvenni, annyit, hogy megvette Kisrétet Regéczytől. Végül Vince szülei megengedték, hogy fiuk feleségül vegye Klárit. Vince elment Harsagra, hogy megkérje a lány kezét, de Gyomay nem adta. Vince az elutasítástól ágynak esett, nagyon beteg lett. Később Regéczytől egy levelet kaptak Vincéék, amiben az állt, hogy Klári Rónapataky generális menyasszonya, és, hogy mikor és hol lesz az esküvő. Vince lassan megbékélt a gondolattal, de elhatározta, hogy elmegy és még utoljára meglátogatja a lányt. Félúton találkozott össze Gyulával Uzán. Gyula azt kéri, hadd menjen vele Harsagra, hátha Rónapatakyt le lehet beszélni a házasságról, ha megtudja, mit érez a két fiatal egymás iránt. A kocsmában találkoznak Szőke Pistával, a gazda fiával, (akit a kisréti partin ismertek meg), aki elmeséli ő és Tóth Erzsike, a szobalány, szerelmének történetét. Nagyon szerették egymást, de a lány a parti óta nagyon adott magára, kacérkodott a férfiakkal. Felment Pestre, ahol találkozott Türey Kornéllal. Kornél is hivatalos volt Szögváry esküvőjére és gyakoroltak, mert egy színdarabot adtak elő. Erzsi és Kornél összemelegedtek, Pista pedig nagyon féltékeny lett. Erzsi nem tudott dönteni, mert Pista és Kornél is megkérték a kezét, és a lány szerette ugyan Pistát, de nem akart parasztfeleség lenni, ő többre hivatott. Végül Erzsit Pestre vitte az apja, és Pista feladott minden reményt, elszökött otthonról és katonának állt. Gyula erre azonnal levelet küldet Cilinek, melyben leírja, hogy óvakodjon Kornéltól, mert képmutató csábító.

Gyula és Vince Harsagra utaznak, és Rónapatakynál szállnak meg. Máli, a lánya, a kisréti parti óta sokat lovagol, és egyfolytában Ongayra gondol. A fiú meglátogatja, egymásba szeretnek és megkéri Máli kezét. Rónapataky egy ideig húzódozik, (nem akarja, hogy Ongay legyen a lánya férje, mert a fiú katona, és bármikor meghalhat), de a lánya addig hízelkedik neki, amíg beadja a derekát. Jegyesek lesznek, Ongaynak meg vissza kell térnie a katonákhoz. Máli ez után is sokat lovagol, egyre merészebb dolgokat csinál, mondván, hogy a vőlegénye sem fél semmi ilyesmitől. Egyszer vele lovagol Uzory (NEM UZAY!!!), az orvos, a generál barátja. Máli lova megbokrosodik, és hasba rúgja a lányt. Máli sokáig haldoklik, Uzory és Máli barátnője, Klári, ápolják, de a lány végül meghal. A generál nagyon elszomorodik, de mivel Klári ott marad vele, hogy társasága legyen, beleszeret a lányba. Elutazik Gyomayhoz, és megkéri a lány kezét. Gyomay igent mond. (Másnap jött Vince leánykérése, azt elutasította.)

Nagy a készülődés az esküvőre, és a két ifjú megjelenése felbolydít mindent: Vince Klári lelkére beszél, és megpróbálja megbékíteni az öreg Gyomayt. Az esküvőre a herceg is hivatalos, aki eljön, és magával hozza a kapitányát, Ongayt is. A barátok üdvözlik egymást. Zajlanak a nagy ebédek, hivatalos rá Szögváry is. Póli, akiből időközben remek feleség és gazdasszony vált, elbeszélget Gyulával. Szögváry elmondja Rónapatakynak, mi van Klári és Vince között. Rónapataky elmondja Gyomaynak, hogy visszalép a házasságtól, sőt, nagyon jó színben tünteti fel előtte Vincét, de Gyomay hajthatatlan. Gyula és Vince elkeserednek, de Rónapataky bizakodó. Egy tervet eszel ki.