Heraldikai lexikon/Peter von Andlau

(Peter von Andlau szócikkből átirányítva)

Peter von Andlau (Andlau, 1420 k.-1480. 3. 5, Bázel) elzászi származású jogász, heraldikai író.

A neve előfordul Peter de Andlau alakban is.

Valószínűleg nem volt tagja a hasonló nevű német nemesi családnak. 1439-ben a heidelbergi egyetemen, majd 1443-tól a paviai egytemen kánonjogot tanult. 1450-től a bázeli katedrális káplánja, majd Elszászban a lautenbachi Szent Mihály egyház prépostja és colmari kanonok. Tevékenyen részt vett a bázeli egyetem megalapításában, melynek anyakönyveiben mint doktor szerepel (1460). Haláláig ő volt az egyetem első alkancellárja, 1471-ben rektora és három ízben a jogi tanszék vezetője. A kánonjog első rendes és a római jog második egyetemi tanára Bázelben. Noha nem tartozott a humanista jogi iskolához, de hatással volt rá a reszeszánsz. Két traktátusa tette híressé: Libellus de Cesarea Monarchia (1460) és Tractatus of canonicorum saecularium vita (1470). Az első a Római Szentbirodalom közjogával foglalkozik és később három új kiadása is megjelent kommentárokkal kiegészítve (az első 1603-ban). Paul Laband 1880-as strassbourgi előadásában a művet egy új jogi irányzat kialakulásának kezdeteként jellemezte. Az első művek közé tartozott, mely a birodalom jogtörténetével foglalkozott. Szerzője a német közjog megalapozájának tekinthető.

De imperio Romano-Germanico (1460) című művére Bartolo de Sassoferrato volt nagy hatással.


  • Kiadása.

Hürbin, J. szerk., Der Libellus de Cesarea Monarchia von Hermann Peter aus Andlau. In: ZRG GA, 12, 1891, 34-103;13, 1892, 163-219

  • Irodalom:

J. Hürbin, Peter von Andlau, 21897

NDB, 1, 276-277

G. Scheffels, Peter von Andlau, th. ms. Berlin, 1955

G. Kisch, Die Anfänge der Juristischen Fakultät der Universität Basel, 1459-1529, 1962

E. Bonjour, Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart 1460-1960, 2 1971

LexMA, 1, 597-598

HRG, 3, 1634-1636

Lásd még:

szerkesztés

címerjog