R mondatok sablonjai

(R mondatok szócikkből átirányítva)

A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat R mondatoknak nevezik – az angol risk (kockázat) rövidítéséből. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.

Az alábbi lista tartalmazza a használatos R mondatokat (a 2001. augusztus 6-ai "28th Adaptation to the Technical Progress" (ATP 28) módosításai feltüntetve, az egyszerű és összetett mondatok külön táblázatban):

Egyszerű R mondatok

szerkesztés
Sablon: Tartalma:
R1   Száraz állapotban robbanásveszélyes.
R2   Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.
R3   Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.
R4   Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.
R5   Hő hatására robbanhat.
R6   Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
R7   Tüzet okozhat.
R8   Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.
R9   Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes!
R10   Kismértékben tűzveszélyes.
R11   Tűzveszélyes.
R12   Fokozottan tűzveszélyes.
R13   Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz. (2001.08.06. óta törölve, de régi kártyákon még előfordulhat)
R14   Vízzel hevesen reagál.
R15   Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R16   Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes.
R17   Levegőn öngyulladó.
R18   A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.
R19   Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
R20   Belélegezve ártalmas.
R21   Bőrrel érintkezve ártalmas.
R22   Lenyelve ártalmas.
R23   Belélegezve mérgező.
R24   Bőrrel érintkezve mérgező.
R25   Lenyelve mérgező. (toxikus)
R26   Belélegezve nagyon mérgező.
R27   Bőrrel érintkezve nagyon mérgező.
R28   Lenyelve nagyon mérgező.
R29   Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
R30   A használat során tűzveszélyessé válik.
R31   Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R32   Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
R33   A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.
R34   Égési sérülést okoz.
R35   Súlyos égési sérülést okoz.
R36   Szemizgató hatású.
R37   Izgatja a légutakat.
R38   Bőrizgató hatású.
R39   Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.
R40   A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. (Régi jelentése: Lehetséges irreverzibilis hatások)
R41   Súlyos szemkárosodást okozhat.
R42   Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R43   Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló[4] hatású lehet).
R44   Zárt térben hő hatására robbanhat.
R45   Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R46   Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).
R47   Születési rendellenességet okozhat (2001.08.06. óta törölve)
R48   Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
R49   Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R50   Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R51   Mérgező a vízi szervezetekre.
R52   Ártalmas a vízi szervezetekre.
R53   A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R54   Mérgező a növényvilágra.
R55   Mérgező az állatvilágra.
R56   Mérgező a talaj szervezeteire.
R57   Mérgező a méhekre.
R58   A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R59   Veszélyes az ózonrétegre.
R60   A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja.
R61   A születendő gyermekre ártalmas lehet.
R62   A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet.
R63   A születendő gyermeket károsíthatja.
R64   Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.
R65   Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66   Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67   Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
R68   Maradandó egészségkárosodást okozhat.

Összetett R mondatok

szerkesztés
Sablon: Tartalma:
R14/15   Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R15/29   Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.
R20/21   Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R20/21/22   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22   Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R21/22   Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R23/24   Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.
R23/24/25   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R23/25   Belélegezve és lenyelve mérgező.
R24/25   Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R26/27   Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.
R26/27/28   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R26/28   Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R27/28   Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R36/37   Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/37/38   Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/38   Szem- és bőrizgató hatású.
R37/38   Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R39/23   Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.
R39/23/24   Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/24/25   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/25   Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/24   Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.
R39/24/25   Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/25   Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26   Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27   Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27/28   Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/28   Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27   Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27/28   Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/28   Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R40/20  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/20/21  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/20/21/22  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/21  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/21/22  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/22  (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R42/43   Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció).
R48/20   Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21   Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21/22   Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/22   Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21   Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21/22   Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/22   Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23   Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24   Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24/25   Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/25   Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/24   Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészség-károsodást okozhat.
R48/24/25   Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/25   Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R50/53   Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53   Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53   Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R68/20   Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/21   Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.
R68/20/21/22   Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/22   Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21   Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21/22   Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.
R68/22   Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
  1. A Tanács 47/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
  2. A Bizottság 2001/59/EK irányelve (2001. augusztus 6.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról
  3. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
  4. amely képes allergiás választ okozni

Lásd még

szerkesztés