cs-2 Tento uživatel může číst a psát česky na pokročilé úrovni.