nl De moedertaal van deze gebruiker is het Nederlands.