sk-2 Tento redaktor má stredné znalosti slovenčiny.