sl Ta uporabnik govori slovensko kot materni jezik.