sv-2 Denna användare kan läsa och skriva svenska på medelnivå.