sv-3 Denna användare kan läsa och skriva svenska på en avancerad nivå.