vi-3 Thành viên này sử dụng tiếng Việt một cách thông thạo.