„Történelmi fogalomszótár/O” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a (A Történelmi fogalomszótár/O, Ö lapot átmozgattam a következő névre: Történelmi fogalomszótár/O .)
aNincs szerkesztési összefoglaló
*'''obeliszkek''' – (gör. ’kicsi nyárs’) csúcsos tetejű négyszögletes gránit- vagy porfiroszlopok.
 
*'''objektív idealizmus''' – Platon (Kr.e. 427–347) görög filozófus: elismeri a világ létezését.
 
*'''obolosz''' – (gör.) 1. ókori gör. súlymérték és pénznem. – 2. fél dénár értékű ezüstpénz a középkori Európában.
 
*'''offenzíva''' – nagy erejű támadás, támadó fellépés.
 
*'''okkupáció''' – (foglalás): valamely állam fennhatósága alá tartozó hódító szándékkal történő katonai megszállása. – 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchia a berlini kongresszus felhatalmazása alapján okkupációval szerezte meg Bosznia-Hercegovinát.
 
*'''októberi diploma''' – I. Ferenc József (1848–1916) által 1860-ban kibocsátott osztrák birodalmi „alkotmány”. Az egyes tagországoknak belső igazgatásukban nagyobb önállóságot adott. Magyarországon visszaállította az 1848-ig működött kormányszerveket, a megyerendszert és engedélyezte a magyar nyelv hivatalos használatát, de a fontos ügyek (külügy, hadügy, pénzügy) a bécsi kormányzat kezében maradtak.
 
*'''oktrojál''' – kényszerít, erőszakol.
 
*'''oligarchia''' – (’kevesek uralma’) 1. néhány nagy nemzetségnek a demokrácia korlátozásával gyakorolt uralma az ókori gör. poliszokban. – 2. egyházi és világi főurak uralma a középkori Magyarország egyes részein. Ezek a bárók szembeszálltak a királyok központosító törekvéseivel, az ellenőrzésük alatt álló területeken tényleges uralkodói jogokkal bírtak. – 3. az uralkodó osztály valamely kisebb csoportjának gazdasági és politikai önkényuralma.
 
*'''ongon-hit''' – a totemállat testtől elvált lelki valamelyik fontos testrészből vagy az állat képéből elővarázsolható.
 
*'''onkosz''' – elöl fölmagasított hajviselet (ókori görög színjátszás).
 
*'''ontológia''' – lételmélet; a dél-itáliai-szicíliai idealista iskola, a püthagoreusok állítása szerint lét változatlan.
 
*'''optimaták''' – a szenátorok és a lovagok érdekeit képviselő politikai csoportosulás a római köztársaság utolsó korszakában (Kr.e. 2–1.sz.). Az agrárreformok és az államigazgatás kérdésében éles küzdelmet folytattak a popularessel (a néppárttal). Főbb vezetői Marcus T. Cicero (Kr.e. 106–43), Gnaeus Pompejus (Kr.e. 106–48) és Lucius C.F. Sulla (Kr.e. 138–78) voltak.
 
*'''Ora et labora''' – Imádkozzál és dolgozzál; a Szent Benedek rend jelmondata (529).
 
*'''orkhesztra''' – tánctér + keskeny színpad, állandó háttér: palota homlokzata (ókori görög színjátszás).
 
*'''ortodox''' – óhitű, igazhitű; valamely tan lezárt dogmáihoz betű szerint ragaszkodó
 
*'''osztrakizmosz''' – az ókori Athénban a zsarnokhajlamról cserépszavazással döntöttek (ha a cserepek száma 6000 fölött volt, a legtöbbek által megjelölt személyt 10 évre száműzték becsület- és vagyonvesztés nélkül).
 
*örökváltság – a jobbágyfelszabadítás egyik módja Magyarországon 1848 előtt. Ennek alapján a jobbágyok a használatukban lévő úrbéres földek tulajdonjogát és az úrbéri terheket meghatározott váltságösszeg lefizetésével örökre megválthatták. Az 1839–40. évi országgyűlés által elfogadott önkéntes örökváltság esetén a kártalanítás összegében és módjában a jobbágynak földesurával kellett megállapodnia. A kötelező, általános és állami kárpótlás mellett végrehajtandó örökváltságot az 1848. évi utolsó rendi országgyűlés fogadta el.
 
*ötödik hadoszlop – valamely idegen állam érdekeit szolgáló, ellenséges célú, felforgató és romboló tevékenységet kifejtő belső erők pl. szabotázsok, merényletek, információszerzés. Az elnevezés a spanyol polgárháború (1936–39) idejéből származik, amikor a Madridot ostromló fasiszta csapatok az oda helyezett titkos ügynökségeiket illették e névvel.
219 474

szerkesztés