„Címerhatározó/Szentiványi címer” változatai közötti eltérés

 
P 632 Szentiványi cs. lt. Pecsétes ir.
 
 
A liptószentiváni Szentiványi család ősei II. Endre király uralkodása alatt
Csehországból származó hadvezérek voltak. A családnak ősi osztatlan birtoka Liptó
megyében a Szent-Iványi uradalom, mely Bocza bánya mezővároson kívül hat helységből állt.
Ősi váruk, a (castrum sancti Joannis bapt.) mely magyarul „Szent-Ivány”-nak neveztetett, a
Hradeki hegyen volt található. Bogomér jelentős szerepet játszott a tatárok elleni harcokban.
Tolmácson Szentiványi Márk szerzett birtokot. Gyümölcsfaiskolája országos hírnévnek örvendett. Testvére, János, Nógrád vármegye első alispánja, ennek fia Anzelm vármegyei
főszolgabíró, 1832-36-ban és 1839-ben országgyűlési követ volt. A család építette a falu
közepén ma is álló kastély ősét. Szentiványi Anzelm 1854-ben bekövetkezett halála után a
birtok a ghymesi és gácsi, gróf Forgách családra szállt. [http://www.tolmacs.hu/cimer-vj.pdf]
 
*Irodalom:
100 266

szerkesztés